RSM Finland
Languages

Languages

Muutoksia verotuksessa ja tietojärjestelmissä

OmaVero-järjestelmä laajenee kattamaan myös tuloveroja ja ennakoita, ennakoiden käsittely muuttuu ja tietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä verohallinto tarjoaa vain rajoitettua palvelua 1.-8.11.

 

Veropalvelua vain rajoitetusti 1.-8.11.2017

Välillä 3.-7.11. Verotoimistot, puhelinpalvelu ja chat ovat auki, mutta palvelu rajoittuu veroasioiden vastaanottoon, yleisneuvontaan ja verkkopalveluiden opastukseen.

OmaVero sulkeutuu 2.11. klo 16 ja avautuu seuraavan kerran vasta keskiviikkona 8.11. Oma-aloitteisia veroilmoituksia tai tuloveroilmoituksia ei voi jättää tällä välillä.

Yhteisöjen veroilmoitus-palvelu poistuu 1.11. Sen jälkeen tuloveroilmoitus OmaVerossa 8.11. Yhteisöjen veroilmoituspalvelu on kuitenkin katselukäytössä vielä 2.5.2018 asti.

Et saa ennakkoveron muutoshakemusta käsittelyyn. Viimeinen ajankohta täydentää ennakkoveroja ennakon täydennysmaksulla on 31.10.2017.

Palautusten maksamisessa on viivettä, niitä aletaan maksaa 9.11. alkaen.

Autoverotuksen ja valmisteverotuksen sähköiset palvelut käytössä normaalisti.

Lue lisää

Mikä oikeasti muuttuu?

 1. Ennakkomenettelyn käsitteet muuttuvat ja aikataulu tiukentuu
 2. Verojen viitenumerot yksinkertaistuvat
 3. Maksujen kohdistuksissa ja palautuksissa muutoksia
 4. OmaVeroon uusia toimintoja ja funktioita: veroilmoitukset, ennakoiden hakemiset ja muutokset, verovelkatodistukset, maksujärjestelypyynnöt jne.
 5. Verolomakkeet muuttuvat ja tulee uusia liitteitä
 6. Vaatimus veroilmoituksen jättämisestä sähköisesti
 7. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon

 

1. Ennakkomenettely muuttuu

Ennakon täydennysmaksu korvataan lisäennakolla, joka on verovuoden päättymisen jälkeen määrättävä ennakko. Jatkossa

 • Lisäennakkoa haettava erikseen, jos haluaa täydentää ennakoita verovuoden päättymisen jälkeen
 • Ennakkoperintää voi täydentää korottomasti 1kk ajan verovuoden päättymisestä
 • Ennakon ja lisäennakon hakemukset sähköisesti OmaVerossa
 • Verottaja antaa päätöksen & maksutiedot saman tien, jolloin maksun voi tehdä
 • Liitteitä ei tarvita muutoshakemukseen
 • Tilisiirtolomakkeita ei enää lähetetä, maksutiedot Omaverossa
 • Viimeinen ennakon täydennysmaksu viimeistään 31.10.

Lisätietoja linkistä.

2. Verojen viitenumerot yksinkertaistuvat

11/2017 alkaen käytetään verolajin omaa viitenumeroa

Verolajikohtaiset viitteet koskevat seuraavia veroja:

 • oma-aloitteiset verot (nykyinen viitenumero säilyy ennallaan)
 • yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverot: ennakot, lisäennakot ja jäännösvero
 • perintövero (nykyinen viitenumero)
 • lahjavero (nykyinen säilyy).

Viitteet löytyvät jatkossa OmaVerosta tai verotuspäätöksen maksutiedoista

HUOM! Verolajin viitettä käyttämällä maksu kohdistuu oikealle verolajille. Maksu tulee kuitenkin perille oikein, vaikka vero maksettaisiin vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka ovat olleet käytössä tilisiirroilla ennen marraskuuta 2017.

Lisätietoja linkistä

3. Maksujen kohdistuksissa ja palautuksissa muutoksia

Ennakoiden eräpäivä 23. päivä, siirtyy tarvittaessa seuraavaan pankkipäivään

Maksettavaa tuloveron erää ei voi valita, maksu käytetään tuloveroihin uusien säännösten mukaisessa järjestyksessä:

 • Ensin vanhentuvat verot ensin = maksu käytetään tuloveroihin niiden vanhentumispäivän mukaisessa järjestyksessä.
 • Jos sama vanhentumispäivä, maksu käytetään verojen eräpäivän mukaisessa järjestyksessä

Veronpalautusta makseta, jos veroilmoituksia on antamatta tai niissä on puutteita (oma-aloitteiset verot, tulovero)

Ennakko- ja jäännösverot ja palautukset yhteenvedolle, jossa oma-aloitteiset verot näkyvät jo nyt, OmaVeroon kuun alussa

Lisätietoja linkistä

4. OmaVeron muutokset

Jatkossa OmaVerossa

 • yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoitus
 • yhteisön ennakkoveron haku ja muutos
 • Verovelkatodistus, maksujärjestelypyynnöt
 • oikaisuvaatimus yhteisön tuloveron ja oma-aloitteisten verojen osalta
 • ennakkoratkaisua tuloverosta, oma-aloitteisista veroista ja lahjaverosta
 • kirjallista ohjausta arvonlisäverosta
 • poikkeuslupa tappioiden vähentämiseen

Käytännössä moni asia siirtyy paperilta OmaVeroon. Tilitoimisto tai muu palveluntarjoajasi voi huolehtia puolestasi OmaVeron seuraamisen ja viestiä yritykselle mahdollisista viesteistä tai selvityspyynnöistä.

Lisätietoja linkistä

5. Verolomakkeet muuttuvat ja tulee uusia

Verohallinto on uudistanut tuloveroilmoitusten lomakkeita sekä numeroinnin että kysymysten muotoilun suhteen. Lisäksi käyttöön on otettu kokonaan uusia lomakkeita, kuten 6U, joka on tarkoitettu ulkomaalaisten yhteisöjen käyttöön. Lisäksi on tullut täysin uusia liitelomakkeita, kuten 7A ja 7M, jotka on tarkoitettu 6B-lomakkeen liitteeksi henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähteen tuloksen ja tappion ilmoittamiseen.

Lisätietoja linkistä

6. Vaatimus veroilmoituksen jättämisestä sähköisesti

Marraskuun alusta voimaan astuva lainsäädäntö asettaa sähköisen asioinnin vaatimuksen yhteisöille ja yhteisetuuksille. Tämän jälkeen myös tuloveroilmoitus tulee antaa sähköisesti. Paperi-ilmoituksen voi antaa vain poikkeustapauksissa ja tällöinkin ilmoituksen on oltava perillä eräpäivään menneessä, postin kuljetettavaksi jättäminen eräpäivänä ei riitä.

Lisätietoja linkistä

7. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle

Maahantuonnin arvonlisäveron maksaminen ja ilmoittaminen siirtyy Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen niiden yhteisöjen osalta, jotka ovat on rekisteröity arvonlisäverovelvollisiksi. Näiden organisaatioiden osalta kaikki arvonlisäverotukseen liittyvät asiat ovat jatkossa Verohallinnossa. Ilmoitus annetaan jatkossa oma-aloitteisesti.

Yksityishenkilöt asioivat edelleen Tullissa. Toimivaltaisen viranomaisen ratkaisee siis se, onko tuoja merkittynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

Verottaja pitää aiheesta erillisen verkkoseminaarin 15.12. Aiheesta lisää lähempänä vero.fi

Lisätietoja linkistä

 

Lisätietoja:

RSM Finland Accounting Oy, Account Manager Heini Kivelä, p. 050 515 1153, heini.kivela@rsm.fi

 

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse.

Ota yhteyttä