RSM Finland
Languages

Languages

RSM Finland Oy:lle Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit

RSM Finland Oy:lle on myönnetty Kauppalehden Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit!

 

Menestyjä-sertifikaatin saanut yritys kuuluu joukkoon, jonka Kauppalehden Balance Consultingin analyysiyksikkö on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä.

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti eroaa luottoluokittajien antamista sertifikaateista. Menestyjäksi pääseminen edellyttää muutakin kuin hyvän maksuvalmiuden tai sen, että yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä. Menestyjäluokituksessa yrityksiä on analysoitu kuuden taloudellisen osa-alueen; kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky, mukaan siten, että mittaus ennakoi myös menestyksen jatkumista. Kultakin osa-alueelta yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Balance Consultingin tietokannan yrityksiin sekä oman vertailutoimialansa yrityksiin.

Kasvaja-sertifikaatin saanut yritys on onnistunut kolmen vuoden aikana kasvattamaan liikevaihtoaan huomattavasti. Kasvu kertoo yritystoiminnan realisoituvasta potentiaalista, joka hyvin johdettuna voi luoda menestyksekästä liiketoimintaa.

Kyseisen sertifaatin saavat käyttöönsä yritykset, joiden liikevaihdon annualisoitu kasvu on ylittänyt oman ylätoimialaluokkansa keskitason vähintään kymmenellä prosenttiyksiköllä viimeisten kolmen mittausvuoden aikana. Liikevaihdon on oltava kasvussa myös tuoreimpana mittausvuonna. Kasvaja-sertifikaatti kertoo liiketoiminnan volyymin kehityksestä. 

Kasvaja-sertifikaatti yhdessä Menestyjä-sertifikaatin kanssa kertoo sekä yrityksen liiketoiminnan volyymien vahvasta kehityksestä että sen hyvästä taloudellisesta suorituskyvystä.

Lisää voi lukea Kauppalehden sivuilta osoitteessa: www.kauppalehti.fi/yritykset/menestyjat 

 

Authors

Seppo Suontausta
Toimitusjohtaja RSM Finland Oy, perustajaosakas (KHT, KTM)

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse info@rsm.fi.

Ota yhteyttä