RSM Finland
Languages

Languages

Tiedote tulorekisteristä tilitoimistomme asiakkaille

Tulorekisteri muuttaa viranomaisilmoituksia

Paljon julkisuudessakin esillä ollut tulorekisteri sekä siihen liittyvä laki muuttaa yrityksenne viranomaisilmoituksia tammikuun alusta lähtien. Muutos koskee erityisesti palkanmaksuun liittyvää ilmoittamista, mutta sillä on vaikutusta myös mm. verottomien matkakustannusten ilmoittamiseen.

Tammikuusta lähtien henkilöiden palkat, ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoitteet voidaan täyttää. Työnantajasuoritusten ennakonpidätys ja sotumaksu maksetaan kuten ennenkin, kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Ilmoittamismenettely muuttuu myös kuukausikohtaisen ilmoittamisen osalta.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset, tai tiedot on toimitettu tarvittaessa kuten Kelalle. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin oikeuden. Vuodesta 2020 alkaen tiedon käyttäjien joukko laajenee.

Tulonsaajat pääsevät näkemään omat tietonsa myös reaaliaikaisti kirjautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tulorekisteriin. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain, joten siellä palkkalaskelman tiedot ovat osin erinimisinä.

Lue lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/

 

Mikä käytännössä muuttuu:

1. Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot on pakko ilmoittaa tulorekisteriin tammikuusta lähtien, viimeistään viisi päivää maksupäivän jälkeen.

2. Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot.

Käymme läpi ilmoittamista varten tarvittavat tiedot teidän yrityksenne osalta ja otamme teihin yhteyttä, mikäli tarvittavia tietoja puuttuu.

3. Luontoisedut on ilmoitettava, kun ne ovat henkilön käytettävissä. Jos esimerkiksi autoetu muuttuu, on tiedot ilmoitettava palkanlaskentaan heti muutospäivästä alkaen.

4. Tammikuun alusta tulorekisteriin ilmoitetaan lisäksi ns. täydentävät tiedot, joita esimerkiksi etuuksia myöntävät tahot käyttävät. Näitä ovat muun muassa:

  • Rahapalkan perusteet eriteltynä ja ansaintajaksot, miltä ajalta suoritus maksetaan (esimerkiksi aikapalkka, vuorolisät eriteltynä, bonus, lisä- ja ylityöt)
  • Kaikki poissaolot sekä poissaolojakson alku- ja loppupäivämäärät (palkalliset ja palkattomat)

Pyydämme teitä jatkossa toimittamaan nämä tiedot palkanlaskentaan palkanmaksukausittain.

5.  Myös kaikki maksetut palkkaennakot, matkalaskut sekä laskutetut työkorvaukset (jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä) on ilmoitettava tulorekisteriin heti maksupäivän jälkeen, joten tiedot on annettava palkanlaskentaan viimeistään maksupäivänä. Palkkaennakoista on perittävä ennakonpidätys ja muut työntekijämaksut.

 

Jos maksatte näitä maksuja itse, tulee meidän pikaisesti sopia:

a) ilmoitatteko maksut tulorekisteriin itse, vai

b) ilmoitatteko tiedot meille ja me hoidamme tulorekisteri-ilmoitukset puolestanne, jolloin myös teidän tulee sitoutua vaadittuun tiukkaan toimitusaikatauluun.

Veloitus tapahtuu kirjeen lopussa mainituilla veloituksilla.

 

Jotta voimme asioida puolestanne tulorekisterissä, tarvitsemme teiltä uudet valtuudet

Jotta voimme tehdä puolestanne tulorekisteri-ilmoituksia, tarvitsemme teiltä Katso-palveluun valtuuden ”Palkkatietojen ilmoittaminen” ja ”Palkkatietojen katselu”. Lähetämme teille lähiaikoina valtuuspyynnön, joka teidän tulee hyväksyä. Katso –järjestelmä toimii vielä vuoden 2019 ajan.

Viimeistään kevään 2019 aikana tulemme pyytämään teiltä valtuutusta Suomi.fi –palveluun. Lähetämme teille tiedon, kun valtuutuspyyntö palveluun on tehty. Jatkossa tulorekisteriin tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Tiedoksenne jo tässä vaiheessa, että Suomi.fi –valtuuksia voi hoitaa henkilö, jolla on yksin yrityksenne nimenkirjoitusoikeus. Henkilön nimenkirjoitusoikeus ja henkilötunnus on oltava kaupparekisterin tiedossa, jotta asiointi yrityksen puolesta onnistuu. Palveluun tunnistaudutaan omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

 

Lopuksi

Tulorekisteriuudistus on varsin mittava ja on ihan mahdollista, että asiat tarkentuvat ja jopa käytännöt muuttuvat ennen kuin kaikki sujuu mallikkaasti.  Uudistuksen tarkoitus on hyvä, sillä sen avulla tuloihin sidoksissa olevat asiat, kuten verot ja erilaiset etuudet, saadaan yhdestä ja samasta rekisteristä ja näin asioiden hoito toivottavasti nopeutuu ja tarkentuu.

 

Yhteistyöterveisin,

RSM Finland Accounting Oy

 

Authors

Helena Laakso
Toimitusjohtaja RSM Finland Accounting Oy, osakas (KLT, HTK)

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä