RSM Finland
Languages

Languages

Uusi asiantuntija

Tradenomi (ylempi amk) Juha Railo on aloittanut 2.1.2018 asiantuntijana RSM Finland Oy:ssä vastuualueinaan erityistarkastuksiin liittyvät tarkastustehtävät.

Ennen siirtymistään RSM Finland Oy:öön Juha työskenteli 15 vuotta Verohallinnossa pienten ja keskisuurten yritysten verotarkastajana sekä myös harmaan talouden tarkastusten parissa. 

Hänellä on hyvä osaaminen mm.  elinkeinotulon verotuksesta, ennakkoperinnästä ja arvonlisäverotuksesta. 

Authors

Juha Railo
Tradenomi (ylempi)

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä