RSM Finland
Languages

Languages

Digitaaliset palvelut asiantuntijayrityksessä

Suunnaksi jatkuva muutos

Eli kuinka tietointensiivinen, seitsemän erilaista liiketoimintoa edustava asiantuntijaorganisaatio siirtyy digitaalisiin palveluihin yrityksen tulevaisuuden kasvumahdolllisuudet varmistaen ja kustannuksia säästäen.

Kvanttikone komeroon vai mistä liikkeelle?

Valintojen tekeminen korostuu lähes rajattomalta tuntuvien teknisten mahdollisuuksien maailmassa. Tässä hankkeessa yrityksen liiketoiminnan tarpeet ja toimintaympäristö olivat suunnittelun keskiössä. RSM Finlandin tarpeet liittyivät käyttäjäkokemukseen, toiminnan laadun parantamiseen, kustannuselementtien optimointiin ja tuleviin kasvumahdollisuuksiin. Näistä jalostunut visio jaettiin pilvivaiheeseen, informaatiovaiheeseen ja kehittyneiden palveluiden vaiheeseen. 

Digitaaliset palvelut ja pilviympäristö

Toteutuneessa pilvisiirtymässä uudistettiin identiteetti- ja käyttöoikeushallinta, viestintäratkaisut, dokumentinhallinta ja toimistosovellukset. Microsoftin palvelutarjonta laajennusmahdollisuuksineen oli meille houkuttelevin. Lisäksi hyödynnämme tarvepohjaisia SaaS-palveluita, joista löytyy mahdollisuus siirtää tietoja ohjelmallisesti rajapintojen kautta. 

Muutoshankkeesta tiedotettiin aktiivisesti eri sidosryhmille ja hankkeen aikana jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus osallistua vuoropuheluun kyselyiden ja työpajojen kautta. Muutoksen tueksi laadittiin uusia työkaluja ja työskentelytapoja koskevat yhteiset pelisäännöt. Muuttuneet toimintatavat mallinnettiin ohjeita ja koulutuksia varten käyttötapausesimerkkien avulla.

Prosessien, työkalujen ja työskentelytapojen käyttöä harjoiteltiin pääkäyttäjien kanssa jo käyttöönottovaiheen aikana ennen niiden jalkauttamista. Parhaita käytäntöjä haettiin yhteistyössä liiketoimintojen kanssa, jotta eri tarpeisiin löydettiin paras tapa ja väline. Osaamisen kasvattaminen organisaation sisällä mahdollisti tehokkaan päivittäisen operoinnin ja auttaa myös jatkokehitysmahdollisuuksien tunnistamisessa.

Tuloksista ja uudesta suunnasta

Uudet digitaaliset palvelut tarjoavat RSM Finlandin käyttöön laajan valikoiman moderneja työkaluja kustannustehokkaasti. Konesaliympäristön kustannukset laskivat jo projektin aikana. Ympäristön luotettavuus parani huomattavasti ja muutosvaiheessa toteutettiin useita tietoturvaparannuksia, jotka eivät olisi käytännössä olleet mahdollisia vanhassa ympäristössä. Toistuvia rutiinitehtäviä automatisoitiin uusien työkalujen avulla. Palvelut saivat aiempaa korkeammat pisteet tyytyväisyyskyselyssä heti lanseerauksen jälkeen.

Seuraavaksi vuorossa on prosessien tehostaminen ja tiedon käytön kehittäminen järjestelmien välillä. Siirryimme osana muutoshanketta kohti palveluiden jatkuvaa kehittämistä ja sen mahdollistamiseksi keräämme palautetta laaja-alaisesti, iteroimme suunnitelmia säännöllisesti ja haemme kehittämiskohteita aktiivisesti organisaation sisältä ja ulkoisten mahdollisuuksien, kuten ohjelmistoissa tapahtuvan kehityksen kautta. 

Esittely

Mikko Mäkipää suunnittelee ja johtaa RSM Finland Oy:n digitaalista kehitystä

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä