RSM Finland
Languages

Languages

Syväluotaava taloudellinen Due Diligence

Järjestimme tänään keskiviikkona pääomasijoittajille suunnatun aamiaistilaisuuden salkun kevätkunnostuksen tiimoilta.

Tilaisuudessa saatiin aikaan erittäin hyvää keskustelua ja useita eri näkökulmia aiheisiin. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Aamupäivän yhtenä aiheena oli syväluotaava taloudellinen due diligence. Taloudellisen DD:n lopputuloksena tulisi muodostua ymmärrys yrityksen operatiivisesta ja taloudellisesta tilanteesta: missä syntyy lisäarvoa ja katetta ja missä mahdollisesti tuhotaan katetta. Lisäksi tulisi olla näkemys toiminnan tehostamis- ja terveyttämismahdollisuuksista sekä arvio yrityksen rahoitustarpeesta ja kyvystä hoitaa suunniteltuun rahoitukseen liittyvät velvoitteet. Yhtenä lopputulemana voi olla myös yrityksen arvonmääritys.

Syväluotaava taloudellinen due diligence

Syväluotaavasta taloudellisesta DD:stä puhutaan silloin, kun selvitystyö perustuu ruohonjuuritason tapahtumien tarkasteluun ja näistä johdettuun tietoon. Arviomme mukaan tarkastelu ylätasolla ei ole riittävää olennaisen tiedon esiin tuomiseksi. Selvitystä varten saadut lähtötiedot edellyttävät tulkintaa, vertailua ja arviota niiden luotettavuudesta ja paikkansa pitävyydestä. Mahdolliset puutteet tulee oikaista.

RSM:llä toteutamme taloudellista DD:tä sähköisessä muodossa työstettävän pääkirjan pohjalta. Luvut murskataan siten, että tietoa voidaan käydä yksityiskohtaisella tasolla läpi kirjanpidon tilien tasolla kuukausikohtaisesti. Tällöin tunnistamme poikkeavuudet, mahdolliset kausivaihtelut ja muutokset. Kuhunkin saldoon päästään porautumaan ja nähdään tositetasolla, mistä on kysymys. Lisäksi hyödynnämme yksityiskohtaista tietoa myyntijärjestelmästä, jotta pystymme rakentamaan käsitystä asiakkaista, tuotteista ja tuoteryhmistä. Myös tuotantojärjestelmästä kerätään yksityiskohtaista tietoa analyysin pohjaksi.

Lopputuotteena syntyy liiketoimintaa kuvaava laskentamalli, joka pohjautuu yrityksen historiatietoihin ja johon lisätään johdon ennusteluvut. Mallista ilmenee kunkin hetken taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne. Kun näin on onnistuttu mallintamaan liiketoiminta luotettavalla tavalla, voi toimeksianto jatkua vielä johdon raportointipaketin luomisella. Tässä on kysymys raportointipaketista, johon on koottu kyseisen yrityksen kannalta keskeiset seurattavat asiat, jotka tukevat johtoa päätöksenteossa.

Lisätiedot

RSM:llä yritysjärjestelypalveluista vastaa osakas Urpo Pirilä, puh. 040 053 9374, [email protected].

Lisätietoja palveluistamme löytyy nettisivuiltamme.

basic_illustrations_single_files-09_low2.jpg

 

Authors

Urpo Pirilä
Johtaja, yritysjärjestelypalvelut, perustajaosakas (KTM)

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä