Finland
Languages

Languages

Konstit on monet myös kirjanpidossa!

Innostuin kirjoittamaan aiheesta käytyäni keskustelua erään yrityspäättäjän kanssa kirjanpidon antamasta informaatiosta tai sen puutteesta. Haastankin kirjanpitäjät ja yritysten johdon varmistamaan, että puolin ja toisin on olemassa yhtenäinen käsitys siitä, mitä kirjanpidolta odotetaan ja millaista tietoa valittu kirjanpidon menettely tuottaa.

Pari perusasiaa

Kahdenkertaista kirjanpitoa on tilikauden aikana sallittua ylläpitää maksu- , lasku- tai suoriteperusteisesti.

Tilinpäätöksen laadinnan hetkellä kaikki muuttuu ja sen perusperiaatteena on suoriteperusteisuus. Termit ovat taloushallinnon ammattilaisille tuttuja, mutta suuremmalle yleisölle ne eivät välttämättä aukene ilman tarkennuksia. Yritän korjata tätä tilannetta.

Maksuperusteinen kirjanpito

Maksuperusteisessa kirjanpidossa tapahtumat kirjataan kirjanpitoon sitä mukaa kun raha liikkuu. Kirjataan siis myyntituotto silloin kun raha saapuu pankkiin/kassaan ja kulukirjaus kun lasku maksetaan pankista/kassasta. Yksinkertaista, eikö vaan? Sitä se on, mutta kirjanpidon tuottama informaatio on melko vaatimatonta. Toisaalta, jos johtamisen tueksi ei tarvita kirjanpidon raportteja, tämä taso voi olla monelle kovinkin riittävä.

Laskuperusteinen kirjanpito

Laskuperusteisessa kirjanpidossa puolestaan tuotot ja kulut kirjataan kirjanpitoon sitä mukaa kun laskuja saapuu. Esimerkiksi 31.1.2019 päivätty ostolasku kirjataan tammikuulle ja samana päivänä lähetetty myyntilasku kirjataan niin ikään tammikuun tuotoksi. Raha vaihtaa omistajaa vasta myöhemmin ja sitä hetkeä nämä tuotto ja kulu odottavat vuoroaan ostoveloissa ja myyntisaamisissa. Yksinkertaista tämäkin, eikö vaan? Tämä tyyli antaa jo paremmin informaatiota ja auttaa mielestäni mm. kassatilanteen ennustamisessa paremmin kuin maksuperusteinen kirjanpito.

Suoriteperusteinen kirjanpito

Suoriteperusteisessa kirjanpidossa mennään vielä askel pidemmälle. Sen sijaan, että tuijotamme lasku- tai maksupäiviä, huomio kohdistuukin suoritteen (tavara/palvelu) vastaanotto- ja luovutushetkeen. Jos siis esimerkiksi 4.2.2019 päivätty lasku koskee palvelua, jonka olemme jo vastaanottaneet tammikuussa, kulu kirjataan jo tammikuulle. Jos taas laadimme 24.2.2019 myyntilaskun, jonka osalta palvelu käynnistyy vasta maaliskuussa, tuotto tulee kirjata vasta maaliskuulle. Yksinkertaista on tämäkin, kunhan prosessi ja loogisuus säilyy läpi kaikkien tuottojen ja kulujen. Monimutkaiseksi tämä muuttuu jos esimerkiksi tietojen saaminen on hankalaa, laskuja ja tositteita on lukumääräisesti paljon tai niiden luovutus/vastaanottoajankohdat eivät aukene tositteista helposti.  Kaikki vaiva tulee toisaalta palkituksi sillä, että kirjanpidon raporteista saadaan jo pitkin tilikautta olennaisilta osiltaan oikeita lukuja osoittavat tuloslaskelma ja tase, jotka tukevat johdon päätöksentekoa.

Mitä väliä?

Olennaista mielestäni on ymmärtää, että tilikauden aikana ylläpidetyn kirjanpidon informaatiotaso on riippuvainen valitusta kirjaustyylistä.  Jos tavoitteena on saada joka kuukausi luvut, jotka peilaavat todellista tuloksentekokykyä ja varallisuusasemaa (tulos ja tase), tulee kirjanpito järjestää suoriteperiaatteen mukaan. Tällöin kirjanpito ja sinne saatavilla olevat tiedot tulee olla järjestetty siten, että kirjanpitoon on mahdollista kirjata tuotot ja kulut suoriteperiaatteella.

Tilinpäätös

Kirjanpitolaki siis sallii kaikki nämä kirjaustyylit tilikauden aikana, mutta tilinpäätös tulee laatia suoriteperiaatteen mukaan.

 

Kirjoittaja on RSM Finland Accounting Oy:n toimitusjohtaja, Helena Laakso

 

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä