RSM Finland
Languages

Languages

Väärinkäytökset ja niiden tunnistaminen

Viimeaikaisen uutisoinnin perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että väärinkäytökset ovat kasvussa tai ne ainakin pintaantuvat julkisuuteen aiempaa herkemmin. Näin väärinkäytöstarkastuksen tekijän näkökulmasta suunta on yksinomaan hyvä, koska jokaisesta yleiseen tietoisuuteen nousseesta tapauksesta voi kukin meistä ottaa jotakin opiksi omaa tekemistään ja tietoisuuttaan ajatellen.

Väärinkäytösten kirjo on laaja. Karkeasti väärinkäytökset voidaan jakaa tilinpäätösinformaation vääristelyyn, varojen väärinkäyttöön, varastoon ja muihin yhtiön varoihin kohdistuviin väärinkäytöksiin sekä lahjontaan ja korruptioon. Näiden alle mahtuu valtava joukko erilaisia tekotapoja, joista lisää myöhemmin.

Väärinkäytösten kolme osatekijää

Väärinkäytöksen tapahtuminen edellyttää aina kolmen osatekijän olemassaoloa:

  1. jakamaton taloudellinen tarve
  2. tiedostettu tilaisuus
  3. kyky perustella teko itselleen

 

Luotetuimmat ihmiset tekevät eniten väärinkäytöksiä. Tämä johtuu yksinomaan siitä, että heille tarjoutuu tiedostettu tilaisuus muita useammin, koska luottamusasemassa olevilla henkilöillä on paras pääsy yhtiön kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen. Väärinkäytösten ennaltaehkäisyn kannalta kriittisintä on estää tiedostetun tilaisuuden mahdollisuus. Pienemmissä yhtiöissä tämä tarkoittaa mm. vaarallisen työyhdistelmän välttämistä, jolloin yksittäisen henkilön ei sallita käsitellä koko tapahtumaketjua tai useampia sen kriittisiä osia. On hyvä ymmärtää, että kyse ei ole rakettitieteestä, monimutkaisten järjestelmien tarpeesta tai tiiliskiven kokoisista manuaaleista - usein jo yksinkertaiset kontrollit riittävät pitkälle, kun ne kohdistetaan merkittävimpiin riskeihin.

Miten väärinkäytökset tulevat ilmi?

Seuraavassa on kuvattu laajaan tutkimukseen* perustuvat tutkimustulokset siitä, mitä kautta havaitut väärinkäytökset olivat tulleet ilmi. On merkityksellistä tiedostaa, että havaitut väärinkäytökset ovat vain pieni osa totuutta, koska yleisesti väärinkäytösten taloudellisen merkityksen arvioidaan olevan noin 5 % yritysten liikevaihdosta. Vain pieni osa väärinkäytöksistä pintautuu ja valtava osa jää kokonaan tunnistamatta ja selvittämättä.

väärinkäytökset_graafi

*Report to the nations on occupational fraud and abuse, 2014.

Vihje on ylivoimaisesti paras kanava väärinkäytöksen paljastamiseen. Tilintarkastus paljasti vain alle 5 % tutkimuksessa läpikäydyistä väärinkäytöksistä. Vihje voi tulla talon sisältä tai ulkopuolelta, esimerkiksi yhteistyökumppanilta tai tavarantoimittajalta. Siihen, miten helppoa on antaa tällainen vihje, vaikuttavat luonnollisesti sekä rakennetut kanavat vihjeitä varten että yrityskulttuuri. Onko sinun organisaatiossasi helppoa antaa vihje ja millä vakavuudella saatuihin vihjeisiin suhtaudutaan?

 

*Report to the nations on occupational fraud and abuse, 2014.

Authors

Seppo Suontausta
Hallituksen puheenjohtaja, perustajaosakas (KHT, KTM)

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä