RSM Finland
Languages

Languages

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksia käsittelevä IFRS 16 -standardi tulee voimaan 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

IFRS 16 -standardin merkittävin ero vielä voimassa olevaan IAS 17 Vuokrasopimukset -standardiin on se, että vuokralle ottajalla lähes kaikista vuokrasopimuksista kirjataan käyttöoikeus-omaisuuserä ja vuokrasopimusvelka taseeseen.

IFRS 16 -standardissa vuokralleottajan vuokrasopimuksia ei tulla enää luokittelemaan rahoitusleasing- ja operatiivisiin (muihin) vuokrasopimuksiin. IAS 17 -standardissa operatiivisia vuokrasopimuksia ei kirjata taseeseen, mikä on merkittävä ero standardien välillä. Vuokrasopimusten taseeseen kirjaamistapa on samankaltainen kuin IAS 17 -standardin rahoitusleasingsopimusten. IFRS 16 kuitenkin sallii helpotetun kirjanpitotavan lyhytaikaisten ja arvoltaan vähäisten omaisuuserien vuokrasopimusten osalta. Helpotusta käytettäessä kyseisiä sopimuksia ei kirjata taseeseen. Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen vuokra-aika on enintään 12 kuukautta ja arvoltaan vähäisen omaisuuserän arvo uutena on enintään 5.000 USD. 

Vuokrasopimusten luokittelu rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin loppuu vuokralleottajalla, mutta jatkuu vuokralleantajalla.  Tästä syystä IFRS 16 aiheuttaa sen, että vuokralleantajan operatiivinen vuokrasopimus saatetaan kirjata sekä vuokralleantajan että vuokralleottajan taseeseen. Tulkinnanvaraisuutta IFRS 16:n soveltamisessa sekä vuokralleantajalla että vuokralleottajalla saattavat aiheuttaa mm seuraavat kysymykset: Miten vuokrasopimukset erotetaan palvelusopimuksista? Mikä on vuokrakausi? Mitä ovat vuokrat?

IFRS 16 -standardi vaikuttaa erityisesti vuokralleottajan taseeseen, koska uusia varoja ja velkoja tullaan kirjaamaan. Tasekirjaukset voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia varoista ja veloista johdettaviin tunnuslukuihin yrityksillä, joilla on merkittäviä, IAS 17:n mukaan taseen ulkopuolisia,  vuokra-sopimuksia. IFRS 16 -standardi tulee myös aiheuttamaan muutoksia tuloslaskelmassa, koska vuokrasopimusvelasta kirjataan korkokulu ja omaisuuserästä poisto. Kirjanpidon muutoksen johdosta käyttökate ja liikevoitto kasvavat vuokralleottaja-yrityksillä, joilla on olennaisia operatiivisia vuokrasopimuksia. Liiketoiminnan rahavirta tulee myös kasvamaan IFRS 16 -standardissa, koska vuokrakulujen esittämiserä muuttuu. IAS 17 -standardin operatiivisten vuokrasopimusten vuokrat sisältyvät liiketoiminnan rahavirtaan. IFRS 16 -standardissa ainoastaan koron osuus vuokrista voidaan esittää liiketoiminnan rahavirrassa.

IFRS 16 standardi sisältää lyhytaikaisten ja arvoltaan vähäisten omaisuuserien vuokrasopimusten helpotusten lisäksi muutaman muun käyttöönottohetken helpotuksen.

IFRS 16 vaati yrityksiltä aiempaa enemmän liitetietoja vuokrasopimuksista. Tulee kuitenkin muistaa, että IFRS -standardien taustalla on periaate, jonka mukaan epäolennaisia asioita ei ole tarpeen erikseen käsitellä tai esittää. Tämän johdosta yritysten ei tarvitse esittää epäolennaisia liitetietoja eikä välttämättä käydä läpi pieniä sopimuksia tai sopimusten epäolennaisia yksityiskohtia.

Standardin soveltamisen aloittaessaan vuokralleottajalla on kaksi vaihtoehtoa aloittaa standardin soveltaminen. Yhtiö voi joko käyttää täysin takautuvaa soveltamista tai yksinkertaistettua lähestymistapaa. Yksinkertaistetussa lähestymistavassa vertailutietoja ei oikaista.

IFRS 16 -standardin käyttöönottoon valmistautuminen on suositeltavaa aloittaa pian, mikäli sitä ei ole jo aloitettu. Valmistautuessa uuteen standardiin tulee muun muassa pohtia käytetäänkö siirtymässä täysin takautuvaa vai yksinkertaistettua lähestymistapaa, hankitaanko erillinen ohjelmisto kirjanpitoa varten ja miten varmistutaan, että vuokrasopimukset ja muut kuin sopimuskomponentit tunnistetaan sekä maksut kohdistetaan oikein.

Vuokrasopimusten, laskennallisten verojen sekä myyntituottojen IFRS-säännöksiä käsitellään EduHousessa tarjolla olevassa onlineseminaarissa 14.6.2018, jossa kouluttajana toimii Ismo Kuutti RSM Finland Oy:stä.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä