RSM Finland
Languages

Languages

Rahoittajille suunnatut palvelut (IBR ja LIBR)

Keskeisenä osana palveluvalikoimaamme kuuluu riippumattomien liiketoiminta-arvioiden (IBR) toteutus rahoittajien, kohdeyhtiöiden tai kolmansien osapuolten toimeksiannosta. IBR:llä viitataan prosessiin, jossa selvitetään kohdeyhtiön taloudellinen nykytilanne sekä arvioidaan tulevaisuutta koskevien ennusteiden paikkansapitävyyttä. IBR:n tavoitteena on yleensä antaa rahoittajalle riippumaton arvio siitä, onko kohdeyhtiö kykenevä selviytymään vastaisista jo olemassa olevaan rahoitukseen sekä mahdolliseen lisärahoitukseen liittyvistä velvoitteistaan. Myös kohdeyhtiö voi itse olla palvelun tilaajana, jos se haluaa tuottaa arvokasta lisätietoa rahoittajalle oma-aloitteisesti.

IBR voidaan kaikissa tilanteissa kohdistaa jo toimeksiantosopimuksessa siten, että se pystyy parhaalla mahdollisella tavalla tuottamaan sellaista lisätietoa, mitä kussakin eri tilanteessa tarvitaan päätöksenteon tueksi. Kohdistettu IBR (LIBR), edellyttää tilaajan tai osapuolten yhdessä tekemää rajausta tarkasteluun ja on luonnollisesti nopeampi ja kustannuksiltaan edullisempi kuin kokonaisvaltaisempi IBR.

IBR-raporttiin voi, toimeksiannosta riippuen, sisältyä esimerkiksi seuraavia elementtejä:

  • tämänhetkisen taloudellisen tilan määrittely
  • likvidien varojen riittävyyden arviointi
  • ennusteiden paikkansapitävyyden arviointi
  • liiketoiminta- tai säästösuunnitelmien arviointi
  • markkina- ja kilpailija-analyysi
  • johdon käsitysten läpikäynti ja arviointi nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä tulevaisuuden kehitykseen liittyen
  • riskien ja mahdollisuuksien läpikäynti
  • käyttöpääoman määrään liittyvät selvitykset

Menestyksekkään IBR:n suorittaminen edellyttää aina kohdeyhtiön yhteistyökykyisyyttä, jotta tarvittavat tiedot ovat saatavilla. Koska kysymys on taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta, joiden tavoitteena on ainoastaan raportoida toimenpiteitä suoritettaessa tehdyistä havainnoista, minkäänlaista varmuutta ei ilmaista.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä