Riskienhallinnan palvelut

Globalisaatio, teknologinen kehitys, lainsäädännöllisten vaatimusten ja sidosryhmien hyvää hallintotapaa koskevien odotusten lisääntyminen asettavat yhä suurempia vaatimuksia yritysten kyvylle hallita riskejä sekä tunnistaa uusia riskejä, toiminnallisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Hyvä riskienhallinta ja sisäinen valvonta auttavat johtoa ja hallitusta tekemään perusteltuja päätöksiä ja edistämään organisaation tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteenamme on auttaa yritystäsi rakentamaan riskienhallinta osaksi normaalia liiketoimintaa ja johtamista sekä auttaa muodostamaan näkemys siitä, miten riskit vaikuttavat strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen. Toimiva sisäinen tarkastus auttaa johtoa riskienhallinnassa ja yrityksen toiminnan tuloksellisuuden optimoinnissa.

Me autamme sinua näissä asioissa. Tuotamme käytännöllisiä ratkaisuja, kustannustehokkaasti.

Kuuluessamme RSM-ketjuun, pystymme tehokkaasti ja monipuolisesti palvelemaan myös kansainvälisesti toimivia yrityksiä maailmaanlaajuisen verkoston kautta.

Riskienhallinnan palveluihin kuuluvat:

  • Sisäinen tarkastus
  • Sisäisen valvonnan neuvontapalvelut
  • Riskienhallinnan neuvontapalvelut
  • Riskiarvioinnit
  • Kontrollien ja kontrolliympäristön kehittäminen
  • Corporate Governance -konsultointi
  • Taloudellisten väärinkäytösten torjunta
  • IT-tarkastukset

 

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset tukea esimerkiksi riskien kartoittamisessa tai riskienhallinnan kehittämisessä.

 

Lisätietoja antaa:

KHT Anne Roininen, p. 050 516 7839, [email protected]

 

 

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä