RSM Finland
Languages

Languages

Taloushallinnon palvelut

Tarjoamme palveluita niin toimiville yrityksille kuin erityistilanteissa esimerkiksi konkurssipesien pesänhoitajille. Palvelujen tuottamisessa ja erilliskysymyksissä on mahdollista hyödyntää konsernimme laajaa asiantuntijaosaamista ja kokemusta.

Toimiville yrityksille

Tuemme yrityksenne liiketoimintaa ja autamme yritystänne muuttuvissa tilanteissa. Avustamme yritystänne kehittymään tuottamalla tarvittavaa tietoa päätöksentekoon. Yhteisesti suunnitellulla raportoinnilla näemme liiketoiminnan taloudelliset mahdollisuudet ja riskit. 

Lakisääteiset kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut muodostavat palveluidemme perustan. Käytössämme ovat modernit järjestelmät ja ajantasainen raportointi. Asiakkaanamme saat käyttöösi pääsyn taloushallintojärjestelmään sekä nimetyn asiantuntijan, joka hoitaa yrityksesi päivittäisen asioinnin. Palveluihimme kuuluu kokonaisvaltainen taloushallinnon hoito, muun muassa:

  • Lakisääteinen liikekirjanpito
  • Tilinpäätökset ja muu taloudellinen raportointi
  • Palkanlaskenta ja palkkakirjanpito
  • Maksuliikenteen hoito
  • Kuukausittain ja vuosittain tehtävät ilmoitukset viranomaisille

Lisäksi autamme yhtiön perustamiseen ja Suomeen perustettavien sivuliikkeiden käynnistämiseen liittyvissä hallinnollisissa asioissa sekä taloushallinnon järjestämisessä.

Konkurssipesille

Tarjoamme apua konkurssipesien pesänhoitajille muun muassa hoitamalla konkurssipesien kirjanpidon ja palkkahallinnon sekä tuottamalla näiden tietojen pohjalta tilityslaskelman. Tarvittaessa autamme myös jako-osuuslaskelmien laatimisessa. Käytössämme on pitkän kokemuksen pohjalta rakennettu tilikarttamalli, jonka avulla pystymme ottamaan huomioon konkurssipesien erityispiirteet tavalla, joka vähentää olennaisesti myöhempien selvitysten tarvetta ja tuottaa velkojille tietoa informatiivisessa muodossa. Ammattitaitoisesti laadittu kirjanpito pienentää myös konkurssipesän tilintarkastuksen kustannuksia. Tavoitteenamme on toimeksiannon alussa tehdä riittävä selvitystyö, jotta erityiset erät, esimerkiksi panttiomaisuutta koskevat kysymykset, pystytään ottamaan asianmukaisesti huomioon koko toimeksiannon ajan. Tarvittaessa tukeudumme RSM Finland Oy:n palveluksessa olevien erityistarkastajien osaamiseen, jolloin vaativimpiinkin kysymyksiin saadaan tarvittaessa asiantuntija-apua nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Palvelumme kattavat myös konkurssipesän haltuunottovaiheeseen liittyvät toimet, joita ovat mm. seuraavat:

  • avustaminen velallisyhtiön kirjanpidon loppuunsaattamisessa sekä konkurssipäivän tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laadinnassa
  • muut taloushallinnon järjestämiseen liittyvät asiat kunkin toimeksiannon erityispiirteet huomioon ottaen.

 

Lisätietoja antavat:

Helena Laakso, p. 040 648 6985, [email protected]

Tytti Saarinen, p. 050 544 6127, [email protected]

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä