Terveyttämispalvelut

Suomalaisten yritysten toimintaympäristö on ollut voimakkaassa muutoksessa viimeisten vuosien aikana. Kilpailu on globaalia ja talouden taantuma on vaikeuttanut liiketoiminnan suunnittelua ja ennustamista. Samaan aikaan rahoitusmarkkinat ovat tiukentuneet erityisesti pankkirahoituksen sääntelyn kiristyessä. Olemme rakentaneet vahvan distressed –tilanteisiin erikoistuneen tiimin, jossa on kokemusta ja maantieteellistä kattavuutta ja haluamme olla mukana auttamassa sekä ratkaisemassa asiakkaidemme taloudellisia ja toiminnallisia ongelmia.

Tarjoamme yksittäisen konsultointitapahtuman sijasta kustannustehokkaasti koko konsernimme, kansainvälisen RSM-ketjun ja laajan verkostomme palvelupaketin, jolloin aikakriittisten muutostilanteiden hoitaminen tapahtuu täysin eri pohjalta kuin nykyisin käytetyissä toimintamalleissa.

Yritykset kohtaavat erilaisia uhkia ja mahdollisuuksia. Yllättäviä tilanteita on yleensä vaikea hoitaa yrityksen omin voimin. CRO-tiimissämme (CRO on lyhenne termistä Chief Restructuring Officer) työskentelee sertifioituja terveyttämiskonsultteja ja RSM Finlandin vahvan talousosaamisen avulla voimme tarjota ylivoimaisen palvelun ennakoitaessa ja torjuttaessa yritystoiminnan uhkatekijöitä.

Palvelumme auttavat asiakkaitamme analysoimaan, terveyttämään ja uudelleen suuntaamaan liiketoimintaansa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tarjoamme

  • syvällisen analyysin yrityksen toiminnasta tarvittaessa tuotekohtaisesti ja kustannuspaikoittain,
  • rahoitussuunnittelun,
  • rahoituksen uudelleenjärjestelyn,
  • operatiivisen toiminnan kehittämisen
  • laadimme ja päivitämme liiketoimintasuunnitelmia vastaamaan johdon ja rahoittajan tarpeita,
  • arvioimme organisation control–toimintoja,
  • hoidamme likviditeetin ja käyttöpääoman hallintajärjestelmien kehittämisen ja tehostamisen.
  • meillä on myös erittäin vahva osaaminen virallisesta insolvenssimenettelystä ja voimme tarjota neuvonannon ja tuen kaikkiin prosessin vaiheisiin.

 

Palvelumme auttavat organisaatiota myös silloin, kun CRO:n, kokopäiväisen talousjohtajan tai muun avainhenkilön palkkaaminen ei ole perusteltua tai mahdollista. Nykyisten resurssien vahvistaminen hankekohtaisesti tai nykyosaamisen täydentäminen objektiivisella ja riippumattomalla asiantuntijalla antaa organisaatiolle joustovaraa muuttuviin tilanteisiin.

 

Contact person

Urpo Piriläurpo_pirila_115px.jpg

M:+358 400 539 374

E: [email protected]

Partner, Transaction Advisory Services

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä