RSM Finland
Languages

Languages

Annukka Paasi
Tax Manager, KTM, KLT


Kuvaus

Annukka on toiminut lähes kymmenen vuoden ajan tilitoimistoalalla pk-yritysten taloushallintoon liittyvien tehtävien parissa. Annukka on konsultoinut asiakkaitaan verotukseen, kirjanpitoon ja yhtiöoikeuteen liittyvissä asioissa sekä ollut mukana yritysjärjestelyiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Monipuolisten työkokemuksensa ansiosta Annukalla on laaja-alainen osaaminen pk-yritysten talous- ja veroasioista. RSM:llä Annukka työskentelee verotiimissä.

 

News articles

Arvonalentuminen kirjanpidossa ja verotuksessa

14 Toukokuu 2020
Tilinpäätökseen voidaan joutua kirjaamaan arvonalentuminen, jos yrityksen jonkin omaisuuserän arvo laskee sen tasearvon alapuolelle. Koronakriisi vaikuttaa taseessa olevan omaisuuden arvoon vähintäänkin väliaikaisesti, ja tilinpäätöstä laadittaessa kriisin vaikutuksia tilinpäätöskirjauksiin on syytä pohtia. Elinkeinoverolaissa on om...

RSM Finlandin kassaennuste on apu rahoituksen saamiseen

6 Huhtikuu 2020
Kassaennuste avaa näkymää tulevaan     Kassaennuste on tärkeä työkalu arvioitaessa yhtiön rahavarojen riittävyyttä. Taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime viikkojen aikana ja monet yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan muuttunutta kysyntää. Budjetti ja s...

Korotettu poisto koneisiin ja kalustoon

9 Maaliskuu 2020
Tämän vuoden alusta on tullut voimaan laki, jonka soveltumisedellytysten täyttyessä on mahdollista tehdä korotettu poisto verotuksessa koneisiin, kalustoon ja muuhun niihin verrattavaan käyttöomaisuuteen. Korotettuja poistoja voi tehdä verovuosina 2020-2023. Korotettujen poistojen tekeminen verotuksessa on ollut mahdollista aikaisemminkin. ...

Tulolähdejako poistui vuoden 2020 alussa

30 Tammikuu 2020
Eräiden yhteisön tulolähdejako poistui tämän vuoden alussa. Muutoksesta hyötyvät ne yhteisöt, joiden tuotot ja kulut on verotuksessa jaettu henkilökohtaiseen (TVL) ja elinkeinotoiminnan (EVL) tulolähteisiin. Jatkossa aiemmin TVL-tulolähteeseen kuulunut liiketoiminta kuuluu EVL-tulolähteeseen ja siten kaikki tuotot ja kulut ovat samassa ...