RSM Finland
Languages

Languages

Juha Railo
Tradenomi (ylempi)


Kuvaus

Asiantuntija, erityistarkastus

News articles

Uusi asiantuntija

17 Tammikuu 2018
Tradenomi (ylempi amk) Juha Railo on aloittanut 2.1.2018 asiantuntijana RSM Finland Oy:ssä vastuualueinaan erityistarkastuksiin liittyvät tarkastustehtävät. Ennen siirtymistään RSM Finland Oy:öön Juha työskenteli 15 vuotta Verohallinnossa pienten ja keskisuurten yritysten verotarkastajana sekä myös harmaan talouden tarkastusten p...