Finland
Languages

Languages

Risto Kiviranta
Toimitusjohtaja RSM Finland Oy, osakas


Palvelu : Veroneuvonta
Kuvaus

Johtaja, veropalvelut (OTM, KLT)

Riston vastuualueina ovat yhtiön veropalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kansainvälisen RSM-ketjun kanssa. Ristolla on laaja-alainen kokemus yritysten ja omistajayrittäjien verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Hän on myös suunnitellut ja toteuttanut monipuolisesti erilaisia yritys- ja omistusjärjestelyjä. Ennen siirtymistään RSM Finland Oy:öön Risto on työskennellyt mm. Verohallinnossa yritys- ja henkilöverotuksen asiantuntijana sekä Talenom Oyj:ssä johtavana veroasiantuntijana.

 

 

News articles

Korkomenojen vähennysoikeuteen muutoksia vuoden 2019 alusta

14 Tammikuu 2019
Vuoden 2019 alusta astui voimaan muutoksia koskien elinkeinoverolaissa säädeltyä korkomenojen vähennysoikeutta. Muutosten julkilausuttuna tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenojen vähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista. Korkomenojen rajoitus koskee jatkossa myös henkilökohtaiseen tulolähteeseen ja maatalou...

Hallituksen esitys tulolähdejaon poistamisesta vuoden 2020 alusta

5 Joulukuu 2018
Hallitus antoi 29.11.2018 esityksen eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä esitetään tulolähdejaon luopumista siten, että jatkossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Esityksen muk...

OTM, KLT Risto Kiviranta uudeksi osakkaaksi

19 Kesäkuu 2018
Tilintarkastusyhteisö RSM Finland Oy on kutsunut 1.6.2018 uudeksi osakkaaksi OTM, KLT Risto Kivirannan. Risto Kiviranta on yhtiön veropalveluiden vetäjä ja hänen vastuualueinaan ovat yhtiön veropalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä mm. yhteistyö kansainvälisen tilintarkastukseen, verotukseen ja konsultointiin erikoistuneen RSM Inter...

Risto Kiviranta vetämään veropalveluita

19 Tammikuu 2018
OTM Risto Kiviranta on aloittanut 19.1.2018 RSM Finland Oy:ssä veropalveluiden vetäjänä.  Riston vastuualueina ovat yhtiön veropalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kansainvälisen RSM-ketjun kanssa. Ristolla on laaja-alainen kokemus yritysten ja omistajayrittäjien verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta. Hän on suunni...
Publications

Oikeudenmukainen ansiotuloverotus

12 Marraskuu 2018
Vuoden 2017 verotiedot on julkaistu ja vuosittainen tulotietojen läpikäynti suoritettu median toimesta. Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä vuonna suurien tulojen ihmettelyn varjoon on jäänyt suurista tuloista maksettavat suuret verot, erityisesti ansiotulojen kohdalla. Suurista ansiotuloista yli puolet menee ns. yhteiseen hyvään verojen ...