Seppo Suontausta
Hallituksen puheenjohtaja, perustajaosakas (KHT, KTM)

Kuvaus

Johtaja, insolvenssi- ja restrukturointipalvelut

Seppo Suontaustalla on 25 vuoden kokemus eri toimialoja ja yrityskokoa edustavien yritysten tilintarkastuksesta, erityistarkastuksesta, yritysjärjestelyistä ja muista tarkastus- ja konsultointitehtävistä. Hän on toiminut myös viimeisen 10 vuoden ajan toimitusjohtajan tehtävissä kahdessa eri KHT-yhteisössä. Hän on toiminut vastuullisena tilintarkastajana ja tilintarkastusryhmän jäsenenä useissa merkittävissä tarkastuskohteissa Seppo on ollut mukana yli 250:ä Tekesin tuotekehityshankkeessa (osa EU-osarahoitteisia) Tekesin toimeksiannosta sekä mm. Työministeriön ESR- ja EAKR- hankkeissa. Hän on ollut tarkastusryhmän vetäjänä useissa kymmenissä yritysjärjestelyissä taloudellisten selvitysten tekijänä (FDD) sekä muissa neuvontatehtävissä sekä tehnyt useita merkittäviä arvonmääritystehtäviä. Hän on myös toiminut Kauppa- ja teollisuusministeriön neuvonantajana Finnvera Oyj:n rakennejärjestelyihin liittyvissä asioissa (Finnvera 2004 työryhmä). Suontaustan laajin erityisosaaminen on saneeraus- ja konkurssimenettelyyn liittyvissä eritystarkastuksissa. Niissä hän on toiminut vastuullisena tarkastajana yli 1500 erityistarkastuksessa mukaan lukien viimeisten kymmenen vuoden aikana huomattava osa merkittävimmistä konkurssiin asetetuissa ja saneerausmenettelyssä olleista yhtiöistä. Tarkastuskohteena on ollut merkittäviä konserneja ja muun muassa yhtä lukuunottamatta kaikki 2000 –luvulla tapahtuneet listayhtiöiden konkurssit ja yrityssaneeraukset.

Työkokemus          

RSM Finland Oy

Hallituksen puheenjohtaja 08/2011-

Johtaja, insolvenssi- ja restrukturointipalvelut 08/2011

Toimitusjohtaja 8/2011-05/ 2020

Tuokko tilintarkastus Oy
Toimitusjohtaja 2006 - 2010
Varatoimitusjohtaja 2005 - 2006
Liitännäispalveluista vastaava osakas ja hallituksen jäsen 2003 - 2011
Erityistoimeksiannot -ryhmän johtaja 2001 - 2005

Oikeusministeriö/konkurssiasiamiehen toimisto
Konkurssiylitarkastaja 1996 - 2001

Espoon Kihlakunnan poliisilaitos
Talousrikostutkinta, rikostarkastaja 1993 - 1996

Keskusrikospoliisi, Helsinki
Laskentatoimen asiantuntija 1992 - 1993

Oy Unisys Ab ja Suomen Unilever Oy
Erilaisia taloushallinnon tehtäviä vuosina 1988 – 1990

Erityisosaaminen

  • Erityistarkastukset
  • Yritysjärjestelyt
  • Recovery- ja rahoitusratkaisut
  • Yhtiöoikeus
  • Business review -selvitykset
  • Tilintarkastus
  • Sisäinen valvonta
  • Hanketarkastukset

Julkaisut

Tilintarkastajan rooli asiakasyrityksen taloudellisissa vaikeuksissa, KHT-yhdistys 2010
Maksukyky, varojenjako ja velkojiensuoja osakeyhtiössä, KHT-yhdistys 2010
Maksukyky ja osakeyhtiön varojen jakaminen, KHT-yhdistys 2007
Raportti rauenneista konkursseista, Oy Edita Ab 2000
Talousrikostutkijan käsikirja: Tilintarkastusta, erityistarkastusta, konkursseja, yrityssaneerausta ja takaisinsaanteja koskevat osuudet
Useita kirjoituksia mm. Defensor Legis-, Boardman-, Tilintarkastus- ja Luottolista –lehdissä

Luottamustoimet

Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry
Hallituksen jäsen 2012 –

KHT-yhdistys
Hallituksen jäsen 2008 – 2012
Erityistoimeksiannot-työryhmän puheenjohtaja

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elon yritysneuvottelukunta

Jäsen 2013 -

Boardman-hallitusammattilaiset
Tarkastusvaliokunnat-työryhmän jäsen

TMA-yhdistys ry
Yrityksen muutoksenhallinnan ja kehittämisen ammattilaiset ry:n hallituksen jäsen 2004 – 2013

Konkurssiasiain neuvottelukunta
Neuvottelukunnan sihteeri 2001 – 2002 mm. erityistarkastuksia koskevan suosituksen laadinnassa

Kielitaito

Suomi, englanti ja ruotsi

News articles

Oivalluksia – päivä toisensa jälkeen ja toinen toistaan kiinnostavampia!

5 Maaliskuu 2018
Jo pidemmän aikaa on haaveena ollut perustaa meille oma blogi, ja nyt vihdoin aika sille oli kypsä. Aikomuksenamme on julkaista kiinnostavia, asiantuntijoidemme laatimia tekstejä osaamisalueiltamme ja hiljalleen kerryttää lukijoiden käyttöön kattava tietopaketti, jonne halutessaan voi myöhemminkin palata. Omalta osaltasi voit vaikuttaa Oiv...

RSM vuoden 2017 tilintarkastusketju

6 Lokakuu 2017
RSM, joka on maailman 6. suurin itsenäisten tilintarkastus-, vero- ja konsultointiyhtiöiden muodostama tilintarkastusketju, on saanut The Accountant and International Accounting Bulletin (IAB)  myöntämän ”Vuoden tilintarkastusketju” –tunnustuksen. Tunnustuksen saamisen kriteereihin kuuluivat mm. kannattavien kasvustrategioiden to...

RSM Finland Oy:lle Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit

29 Syyskuu 2017
RSM Finland Oy:lle on myönnetty Kauppalehden Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit!   Menestyjä-sertifikaatin saanut yritys kuuluu joukkoon, jonka Kauppalehden Balance Consultingin analyysiyksikkö on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omis...
Publications

Mitä eroa on erityisellä tarkastuksella ja tilintarkastuksella?

7 Kesäkuu 2018
Taannoin uutisoidun Brother Christmas ry:n erityisen tarkastuksen aikana olemme saaneet muutamia kysymyksiä siitä, mikä on tilintarkastuksen ja erityisen tarkastuksen ero. Lisäksi meitä on pyydetty kuvaamaan eroa erityisen tarkastuksen ja erityistarkastuksen välillä. Seuraavassa on kuvattu ensin tilintarkastusta ja tämän jälkeen erityist...

Väärinkäytökset ja niiden tunnistaminen

14 Maaliskuu 2018
Viimeaikaisen uutisoinnin perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että väärinkäytökset ovat kasvussa tai ne ainakin pintaantuvat julkisuuteen aiempaa herkemmin. Näin väärinkäytöstarkastuksen tekijän näkökulmasta suunta on yksinomaan hyvä, koska jokaisesta yleiseen tietoisuuteen nousseesta tapauksesta voi kukin meistä ottaa jotakin opi...

European Business Awards

12 Marraskuu 2015
RSM on pääsponsorina European Business Awards –kilpailussa. Kilpailun päätarkoitus on osaltaan tukea voimakkaamman ja menestyksekkäämmän yritystoiminnan kehittymistä Euroopassa. European Business Awards auttaa tuomaan esille hyviä esimerkkejä ja menestyksekkäitä toimintamalleja ja tuo esille menestyviä yrityksiä ja edesauttaa n...