RSM Finland
Languages

Languages

Search

News article
5 Joulukuu 2018
Hallitus antoi 29.11.2018 esityksen eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä esitetään tulolähdejaon luopumista siten, että jatkossa yhteisön kaikki toiminta ja...
News article
14 Tammikuu 2019
Vuoden 2019 alusta astui voimaan muutoksia koskien elinkeinoverolaissa säädeltyä korkomenojen vähennysoikeutta. Muutosten julkilausuttuna tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenojen vähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista...
News article
6 Toukokuu 2019
Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus vähintään neljän viikon palkalliseen vapaaseen siitä huolimatta, että hän on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai lääkinnällisen...
News article
29 Elokuu 2019
RSM Finland Oy täyttää tänään, 29.8.2019, 8 vuotta! Aurinkoisena elokuunpäivänä 29.8.2011 allekirjoittivat perustajaosakkaat Seppo Suontausta, Urpo Pirilä sekä Manu Auhto Audit SUM Oy:n perustussopimuksen ja saaga oli valmis alkamaan. Tämän jälkeen...
News article
5 Syyskuu 2019
RSM, yhteistyössä Nyenrode Business Universityn kanssa, lanseerasi Euroopan kiinteistövero-oppaan RSM International, johtava keskisuurilla markkinoilla toimiva globaali tilintarkastus-, verotus- ja konsultointiyritysten ketju, sekä Nyenrode Business...