RSM Finland
Languages

Languages

RSM Global

Fennia ja RSM Finland yhteistyöhön

19 Huhtikuu 2018
Fennia on tehnyt yhteistyösopimuksen taloudellisia neuvontapalveluita tarjoavan tilintarkastusyhteisö RSM Finlandin kanssa. Yhteistyön avulla Fennia ja RSM Finland edistävät ja auttavat asiakkaiden talouden hallintaa.

RSM Finland esittelee uudet lisäykset joukkoonsa!

12 Kesäkuu 2020
Annina Nylund on aloittanut RSM:n tilintarkastustiimissä Associatena. Ennen siirtymistään RSM:n palvelukseen Annina hankki tilintarkastuskokemusta työskennellessään PwC:llä tilintarkastus-traineena. Ennen tätä Annina työskenteli kirjanpidon- ja palkanlaskennan tehtävissä.

Uusia osakkaita

15 Toukokuu 2020
RSM Finland Oy on kutsunut yhtiön uusiksi osakkaiksi 15.5.2020 alkaen KTM Anne Lehtovirran, erityistarkastuspalvelut ja HT-tilintarkastaja Janne Nurmen, erityistarkastuspalvelut

Arvonalentuminen kirjanpidossa ja verotuksessa

14 Toukokuu 2020
Tilinpäätökseen voidaan joutua kirjaamaan arvonalentuminen, jos yrityksen jonkin omaisuuserän arvo laskee sen tasearvon alapuolelle. Koronakriisi vaikuttaa taseessa olevan omaisuuden arvoon vähintäänkin väliaikaisesti, ja tilinpäätöstä laadittaessa kriisin vaikutuksia tilinpäätöskirjauksiin on syytä pohtia.

COVID-19 Tietoa yrityksille

16 Huhtikuu 2020
Koronaviruksen (COVID-19) leviäminen vaikuttaa suuresti Suomen talouteen, sekä yritysten toimintaan ja maksukykyyn. Keräämme tähän artikkeliin verkkosivuja ja listaamme omia artikkeleita ja palveluja, joista löytyy apua tähän vaikeaan taloustilanteeseen: Tärkeitä verkkosivuja:

RSM Finlandin kassaennuste on apu rahoituksen saamiseen

6 Huhtikuu 2020
Kassaennuste avaa näkymää tulevaan    

Asiakasviesti kotimaan asiakkaillemme

24 Maaliskuu 2020
Hyvä asiakkaamme, elämme kummallisia aikoja. Alla on kerättynä muutamia asioita, joihin kannattaa kiinnittää nyt huomiota.  Olemme luonnollisesti käytettävissänne kaikissa taloushallintoon ja yrityksen tulevaisuuteen liittyvissä haasteissanne, sillä meillä on omasta takaa kova osaaminen mm. yrityksen tervehdyttämiseen liittyvissä asioissa.

Korotettu poisto koneisiin ja kalustoon

9 Maaliskuu 2020
Tämän vuoden alusta on tullut voimaan laki, jonka soveltumisedellytysten täyttyessä on mahdollista tehdä korotettu poisto verotuksessa koneisiin, kalustoon ja muuhun niihin verrattavaan käyttöomaisuuteen. Korotettuja poistoja voi tehdä verovuosina 2020-2023. Korotettujen poistojen tekeminen verotuksessa on ollut mahdollista aikaisemminkin.

Tulolähdejako poistui vuoden 2020 alussa

30 Tammikuu 2020
Eräiden yhteisön tulolähdejako poistui tämän vuoden alussa. Muutoksesta hyötyvät ne yhteisöt, joiden tuotot ja kulut on verotuksessa jaettu henkilökohtaiseen (TVL) ja elinkeinotoiminnan (EVL) tulolähteisiin. Jatkossa aiemmin TVL-tulolähteeseen kuulunut liiketoiminta kuuluu EVL-tulolähteeseen ja siten kaikki tuotot ja kulut ovat samassa tulolähteessä.

Uusi asiantuntija verotiimiin

7 Tammikuu 2020
Yhtiön veropalvelut vahvistui vuoden alussa, kun Tax Manager Annukka Paasi (KLT, KTM) aloitti 2.1.2020 tiimissä asiantuntijana. Annukka siirtyi yhtiöön tilitoimisto Balanco Accounting Oy:stä, jossa hän työskenteli talousasiantuntijana. Annukalla on useamman vuoden vahva kokemus veropalveluihin liittyvistä erilaisista toimeksiannoista ja tehtävistä.

Opas Euroopan kiinteistöverotukseen

5 Syyskuu 2019
RSM, yhteistyössä Nyenrode Business Universityn kanssa, lanseerasi Euroopan kiinteistövero -oppaan

Vuosilomalaki muuttuu huhtikuusta alkaen

6 Toukokuu 2019
Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus vähintään neljän viikon palkalliseen vapaaseen siitä huolimatta, että hän on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi.

Korkomenojen vähennysoikeuteen muutoksia vuoden 2019 alusta

14 Tammikuu 2019
Vuoden 2019 alusta astui voimaan muutoksia koskien elinkeinoverolaissa säädeltyä korkomenojen vähennysoikeutta. Muutosten julkilausuttuna tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenojen vähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista.

Ajankohtaiskoulutuksia RSM:ltä

9 Tammikuu 2019
EduHousen onlineseminaarit käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Tulossa ovat mm seuraavat onlineseminaarit: 22.1.2019 kello 14-15:15   IFRS 15 - uuden tuloutusstandardin vaikutukset ajattelutapaan ja vaatimuksiin 14.2.2019 kello 14-15:15 IAS 36 - katsaus omaisuuserien arvonalentumista käsittelevään standardiin

Hallituksen esitys tulolähdejaon poistamisesta vuoden 2020 alusta

5 Joulukuu 2018
Hallitus antoi 29.11.2018 esityksen eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä esitetään tulolähdejaon luopumista siten, että jatkossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

KHT, KTM Kaj Riska, tilintarkastuspalveluiden vetäjä

13 Syyskuu 2018
Tilintarkastusyhteisö RSM Finland Oy on kutsunut 3.9.2018 uudeksi osakkaaksi KHT, KTM Kaj Riskan.

OTM, KLT Risto Kiviranta uudeksi osakkaaksi

19 Kesäkuu 2018
Tilintarkastusyhteisö RSM Finland Oy on kutsunut 1.6.2018 uudeksi osakkaaksi OTM, KLT Risto Kivirannan. Risto Kiviranta on yhtiön veropalveluiden vetäjä ja hänen vastuualueinaan ovat yhtiön veropalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä mm. yhteistyö kansainvälisen tilintarkastukseen, verotukseen ja konsultointiin erikoistuneen RSM International-ketjun kanssa.

Oivalluksia – päivä toisensa jälkeen ja toinen toistaan kiinnostavampia!

5 Maaliskuu 2018
Jo pidemmän aikaa on haaveena ollut perustaa meille oma blogi, ja nyt vihdoin aika sille oli kypsä. Aikomuksenamme on julkaista kiinnostavia, asiantuntijoidemme laatimia tekstejä osaamisalueiltamme ja hiljalleen kerryttää lukijoiden käyttöön kattava tietopaketti, jonne halutessaan voi myöhemminkin palata.

Uusi asiantuntija

17 Tammikuu 2018
Tradenomi (ylempi amk) Juha Railo on aloittanut 2.1.2018 asiantuntijana RSM Finland Oy:ssä vastuualueinaan erityistarkastuksiin liittyvät tarkastustehtävät. Ennen siirtymistään RSM Finland Oy:öön Juha työskenteli 15 vuotta Verohallinnossa pienten ja keskisuurten yritysten verotarkastajana sekä myös harmaan talouden tarkastusten parissa. 

RSM Finland Oy:lle Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit

29 Syyskuu 2017
RSM Finland Oy:lle on myönnetty Kauppalehden Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit!  

Asiantuntijaryhmä vahvistuu

11 Elokuu 2017
RSM Finland Oy:n veropalvelut vahvistuvat KLT Tuire Parkkosen suoritettua Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa laajan ja vaativan Taloushallinnon verotutkinnon.   

Uusia asiantuntijoita

26 Toukokuu 2017
RSM Finland Oy

GreenEnergy Finland Oy Suomen National Public Champion

6 Maaliskuu 2017
RSM on nimennyt GreenEnergy Finland Oy:n Suomen kansalliseksi yleisöäänestyksen voittajaksi (National Public Champion) tämän vuoden European Business Awards –kilpailussa, jonka pääsponsorina RSM toimii. Yhtiö voitti yleisöäänestys-vaiheen, jossa annettiin yli 160 000 ääntä maailman laajuisesti.

Kaksi suomalaista yhtiötä EBA-finaaliin 2016/17

7 Helmikuu 2017
Meka Pro Oy ja GreenEnergy Finland Oy ovat saavuttaneet finaalipaikan arvostetussa European Business Awards -kilpailussa

Yleisöäänestys alkaa tänään

10 Tammikuu 2017
NYT ON JÄLLEEN AIKA ÄÄNESTÄÄ EUROOPAN MENESTYNEIMPIÄ YRITYKSIÄ, YLEISÖÄÄNETYS AVAUTUU TÄNÄÄN http://www.businessawardseurope.com/

Verotuksen muutoksenhakuajat yhtenäistyvät eri verolajeissa vuoden 2017 alusta

3 Tammikuu 2017
Ensi vuoden alusta verotuksen oikaisemisen määräaika on pääsääntöisesti kolme vuotta kalenterivuoden, verovuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Uusia asiantuntijoita

25 Marraskuu 2016
Tuula Styles on aloittanut 17.10.2016 RSM Finland Accounting Oy:n palveluksessa Helsingin toimipisteessä vastuualueenaan kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät. Tuulalla on kymmenen vuoden kokemus kirjanpidosta, konsernitilinpäätöksestä ja palkanlaskennasta eri yrityksen palveluksessa, joista viimeisin Nord Pool Finland Oy  

RSM onnittelee Suomen Kansallisia Voittajia

5 Syyskuu 2016
Riippumaton tuomaristo on valinnut Suomesta jatkoon kymmenen Kansallista Voittajaa arvostetussa euroopanlaajuisessa, ja nyt jo kymmenennen kerran järjestettävässä, European Business Awards 2016/17 kilpailussa, jota RSM sponsoroi. Suomesta kilpailuun osallistui 27 eri toimialoja edustavaa yhtiötä.

Uusi veroasiantuntija

1 Syyskuu 2016
KTM Lauri Vuoristo on aloittanut 1.9.2016 RSM Finlandin Helsingin toimipisteessä veroasiantuntijana.  Ennen siirtymistään RSM:lle toimi Lauri verotarkastajana Konserniverokeskuksessa, jossa hänen työtehtäviinsä kuuluivat mm. suuryritysten verotarkastustehtävät ja erilaiset tuloverotuksen asiantuntijatehtävät.    

Lait voimaan 19.8.2016

19 Elokuu 2016
Tasavallan on vahvistanut tilintarkastuslain ja siihen liittyvät lakimuutokset (He 70/2016). Lait tulivat voimaan 19.8.2016.

Tilintarkastusta koskevat säännökset muuttuvat

22 Kesäkuu 2016
Tämän vuoden alusta voimaan tullut uusi tilitarkastuslaki vaikutti tilintarkastusalan yhteisömuotoihin, tutkintonimikkeisiin ja valvontaan. Muutoksen myötä entisiä HTM- ja KHT-yhteisöjä kutsutaan jatkossa tilintarkastusyhteisöiksi.  Tämän myötä myös RSM Finland Oy rekisteröityi tilintarkastusyhteisöksi maaliskuussa 2016.

Kirjanpitolain muutoksia 1.1.2016

22 Kesäkuu 2016
Kirjanpitolakiin tuli vuoden alussa merkittäviäkin muutoksia.  Lakia tulee soveltaa tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Siirtymäsäännöksen mukaan kirjanpitovelvollinen saa kuitenkin soveltaa tätä lakia tilinpäätöksiin, jotka laaditaan tämän lain voimaan tulon jälkeen.

RSM Finland muutti 1.7.2016

22 Kesäkuu 2016
RSM Finlandin Helsingin toimisto muutti 1.7.2016 Pitkänsillanrannasta uusiin toimitiloihin Pasilaan Lime Parkiin Ratamestarinkadulle.  Uusi osoitteemme on Ratamestarinkatu 7 b, 00520 Helsinki. Muuton myötä PL-osoitteemme poistuu käytöstä.

RSM Finland Finance Oy toimii Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana yhtiön listautuessa First North –markkinapaikalle

16 Kesäkuu 2016
RSM Finland Finance Oy:n palvelutarjonnan laajentamisessa otettiin merkittävä askel kuluneen kevään aikana, kun yhtiö aloitti Nasdaqin hallinnoimalle First North –markkinapaikalle  15.6.2016 listautuneen Privanet Group Oyj:n taloudellisena neuvonantajana sekä Hyväksytyn Neuvonantajan roolissa.

Haemme uusia asiantuntijoita

20 Toukokuu 2016
Haemme monia uusia asiantuntijoita kasvavaan työyhteisöömme. Katso tarkemmin Rekrytointi  

RSM julkaisee European Business Awardsien yleisöäänestyksen Suomen voittajan

7 Maaliskuu 2016
RSM Finland Oy on iloinen voidessaan kertoa, että nLIGHT Oy on valittu tämän vuoden Kansalliseksi Yleisöäänestyksen Voittajaksi (National Public Champion) ja Ruban d’Honneur -palkinnon saajaksi RSM:n sponsoroimassa European Business Awards –kilpailussa. Kansallisten voittajien valinnassa annettiin lähes 160.000 yleisöääntä.

RSM nousi 6 %:n liikevaihdon kasvulla maailman kuudenneksi suurimmaksi tilintarkastusketjuksi

3 Helmikuu 2016
Kansainvälisen tilintarkastusketju RSM:n liikevaihto kasvoi 6 % $4,64 mrd:iin vuonna 2015. Liikevaihdon kasvun myötä RSM nousi maailman kuudenneksi suurimmaksi itsenäiseksi tilintarkastukseen, verotukseen ja konsultointiin erikoistuneeksi ketjuksi.

Uusia asiantuntijoita

4 Tammikuu 2016
OTK, varatuomari Titti Luukkainen on aloittanut 4.1.2016 RSM Finland Oy:ssä veropalveluiden vetäjänä. Hänen vastuualueenaan on mm. RSM Finlandin veropalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kansainvälisen RSM-ketjun kanssa. Titillä on vahva kokemus erilaisista verotukseen liittyvistä johto-, asiantuntija- ja kehitystehtävistä.

European Business Awards

12 Marraskuu 2015
RSM on pääsponsorina European Business Awards –kilpailussa. Kilpailun päätarkoitus on osaltaan tukea voimakkaamman ja menestyksekkäämmän yritystoiminnan kehittymistä Euroopassa.

Olemme nyt RSM!

26 Lokakuu 2015
Me täällä RSM:ssä olemme ylpeitä historiastamme Auditsum Oy:nä. Samaan aikaan täytyy olla myös valmis ottamaan tarpeellisia askeleita kohti tulevaisuutta ja uusia muutoksia. Nyt olemme tämän askeleen ottaneet ja yhtiömme RSM Auditsum Oy on nyt RSM Finland Oy.

Uusi globaali RSM

11 Lokakuu 2015