RSM Finland
Languages

Languages

RSM Global

Vuosilomalaki muuttuu huhtikuusta alkaen

6 Toukokuu 2019
Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus vähintään neljän viikon palkalliseen vapaaseen siitä huolimatta, että hän on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi.

Korkomenojen vähennysoikeuteen muutoksia vuoden 2019 alusta

14 Tammikuu 2019
Vuoden 2019 alusta astui voimaan muutoksia koskien elinkeinoverolaissa säädeltyä korkomenojen vähennysoikeutta. Muutosten julkilausuttuna tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenojen vähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista.

Ajankohtaiskoulutuksia RSM:ltä

9 Tammikuu 2019
EduHousen onlineseminaarit käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Tulossa ovat mm seuraavat onlineseminaarit: 22.1.2019 kello 14-15:15   IFRS 15 - uuden tuloutusstandardin vaikutukset ajattelutapaan ja vaatimuksiin 14.2.2019 kello 14-15:15 IAS 36 - katsaus omaisuuserien arvonalentumista käsittelevään standardiin

Hallituksen esitys tulolähdejaon poistamisesta vuoden 2020 alusta

5 Joulukuu 2018
Hallitus antoi 29.11.2018 esityksen eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä esitetään tulolähdejaon luopumista siten, että jatkossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

KHT, KTM Kaj Riska, tilintarkastuspalveluiden vetäjä

13 Syyskuu 2018
Tilintarkastusyhteisö RSM Finland Oy on kutsunut 3.9.2018 uudeksi osakkaaksi KHT, KTM Kaj Riskan.

OTM, KLT Risto Kiviranta uudeksi osakkaaksi

19 Kesäkuu 2018
Tilintarkastusyhteisö RSM Finland Oy on kutsunut 1.6.2018 uudeksi osakkaaksi OTM, KLT Risto Kivirannan. Risto Kiviranta on yhtiön veropalveluiden vetäjä ja hänen vastuualueinaan ovat yhtiön veropalveluiden johtaminen ja kehittäminen sekä mm. yhteistyö kansainvälisen tilintarkastukseen, verotukseen ja konsultointiin erikoistuneen RSM International-ketjun kanssa.

Oivalluksia – päivä toisensa jälkeen ja toinen toistaan kiinnostavampia!

5 Maaliskuu 2018
Jo pidemmän aikaa on haaveena ollut perustaa meille oma blogi, ja nyt vihdoin aika sille oli kypsä. Aikomuksenamme on julkaista kiinnostavia, asiantuntijoidemme laatimia tekstejä osaamisalueiltamme ja hiljalleen kerryttää lukijoiden käyttöön kattava tietopaketti, jonne halutessaan voi myöhemminkin palata.

Uusi asiantuntija

17 Tammikuu 2018
Tradenomi (ylempi amk) Juha Railo on aloittanut 2.1.2018 asiantuntijana RSM Finland Oy:ssä vastuualueinaan erityistarkastuksiin liittyvät tarkastustehtävät. Ennen siirtymistään RSM Finland Oy:öön Juha työskenteli 15 vuotta Verohallinnossa pienten ja keskisuurten yritysten verotarkastajana sekä myös harmaan talouden tarkastusten parissa. 

RSM Finland Oy:lle Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit

29 Syyskuu 2017
RSM Finland Oy:lle on myönnetty Kauppalehden Menestyjä- ja Kasvaja-sertifikaatit!  

Pages