Финансиски услуги

Сметководствени стандарди. Регулатива во индустријата. Даночни правила во постојан растеж. Нова легислатива.

Со искуство во поддршка на секторот на услуги во финансиите во клучните финансиски центри, преку нашата мрежа им помагаме на организациите да се справуваат со комплексни теми поврзани со известување, управување и регулаторни проблеми за да ги постигнат своите цели.