РСМ Македонија
Languages

Languages

Главна канцеларија

Централна канцеларија на Друштво за ревизија РСМ Македонија.

Address

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

T: +389 (0) 2 3233 301

Default

General enquiries

Office contact form

Office contacts


Стојан Јорданов
Управител
Услуги: Ревизија во согласност со МСР

Миле Ниневски
Партнер | Раководител на ревизија
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Небојша Младенович
Партнер | Раководител на сметководство
Услуги: Сметководство во согласност со МСФИ

Војдан Јорданов
Раководител на Бизнис Развој | Постар Консултант
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Љубица Евтимовска
Постар ревизор
Услуги: Ревизија во согласност со МСР

Јаглика Јорданова Андријеска
Постар Ревизор
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Емилија Пандева
Координатор во Сметководство
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Билјана Дукоска
Специјалист во Сметководство
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Стефан Николоски
Раководител на ИТ и Процесирање на Податоци | CISA
Услуги: Сметководство во согласност со МСФИ

Ива Хот
Правен специјалист
Услуги: Сметководство во согласност со МСФИ

Самир Беџети
Специјалист во сметководство
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Лидија Костадиноска
Помлад ревизор
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Ирена Кировска
Помлад ревизор
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Магдалена Петровска
Помлад ревизор
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Ангела Наумова
Помлад Ревизор

Виолета Анѓелкоска
Помлад Ревизор

Игор Станковиќ
Помлад Ревизор

Кирил Танев
Помлад Ревизор

Магдалена Шумуликоска
Асистент во Сметководство
Услуги: Сметководство во согласност со МСФИ

Ружица Симовска
Асистент во Сметководство
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Бисерка Стоиљковиќ
Асистент во Сметководство

Јован Огњановиќ
Асистент во Сметководство
Услуги: Ревизија во согласност со МСР, Сметководство во согласност со МСФИ

Стефан Живковски
Асистент за Сметководство

Мартина Мазганска
Асистент во Сметководство

Симон Стоиљковиќ
Специјалист во ИТ и Процесирање на Податоци

Јованка Чикова
Специјалист во ИТ и Процесирање на Податоци
Услуги: Сметководство во согласност со МСФИ

Ивана Јовановска
Асистент за ИТ и Процесирање на Податоци

Душица Николовска
Асистент за ИТ и Процесирање на Податоци

Катерина Трпкова
Асистент во ИТ и процесирање на податоци

Тамара Габер
Business Development Assistant
Услуги: Менаџерски, административни услуги и регистрација на правно лице

Марио Александар Младеновски
Legal Assistant
Услуги: Регистрација на правни лица во Централен регистар

Никола Гугувчевски
Администратор во Човечки Ресурси