Македонија
Languages

Languages

Главна канцеларија

Централна канцеларија на Друштво за ревизија РСМ Македонија.

Address

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

T: +389 (0) 2 3233 301

Default

General enquiries

Office contact form

Office contacts


Стојан Јорданов
Управител
Услуги: Ревизија

Миле Ниневски
Партнер | Раководител на ревизија
Услуги: Ревизија, Даноци

Небојша Младенович
Партнер | Раководител на сметководство
Услуги: Даноци

Војдан Јорданов
Раководител на Бизнис Развој | Постар Консултант
Услуги: Ревизија, Даноци

Љубица Евтимовска
Менаџер за ревизија
Услуги: Ревизија

Јаглика Јорданова Андријеска
Менаџер за ревизија
Услуги: Ревизија, Даноци

Ива Хот
Правен специјалист
Услуги: Даноци

Лидија Костадиноска
Помлад ревизор
Услуги: Ревизија, Даноци

Ирена Кировска
Помлад ревизор
Услуги: Ревизија, Даноци

Ангела Наумова
Помлад Ревизор

Виолета Анѓелкоска
Помлад Ревизор

Игор Станковиќ
Помлад Ревизор

Кирил Танев
Помлад Ревизор

Магдалена Шумуликоска
Асистент во Сметководство
Услуги: Даноци

Ружица Симовска
Асистент во Сметководство
Услуги: Ревизија, Даноци

Бисерка Стоиљковиќ
Асистент во Сметководство

Јован Огњановиќ
Асистент во Сметководство
Услуги: Ревизија, Даноци

Стефан Живковски
Асистент за Сметководство

Мартина Мазганска
Асистент во Сметководство

Јованка Чикова
Специјалист во ИТ и Процесирање на Податоци
Услуги: Даноци

Ивана Јовановска
Асистент за ИТ и Процесирање на Податоци

Душица Николовска
Асистент за ИТ и Процесирање на Податоци