Македонија
Languages

Languages

Главна канцеларија

Централна канцеларија на Друштво за ревизија РСМ Македонија.

Address

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

T: +389 (0) 2 3233 301

Default

General enquiries

Office contact form

Office contacts


Стојан Јорданов, ОР, ОП, СВ
Управител
Услуги: Даноци, Екстернализација, Ревизија, Советување, Советување за трансакции, Специјалистички услуги, Управување со богатството, Управување со ризици, Tax

Миле Ниневски, ОР
Партнер | Раководител на ревизија
Услуги: Даноци, Ревизија, Советување, Советување за трансакции

Небојша Младеновиќ
Партнер | Раководител на сметководство
Услуги: Даноци

Војдан Јорданов
Раководител на Бизнис Развој | Постар Консултант
Услуги: Ревизија, Даноци

Љубица Евтимовска Костовска, ОР
Менаџер за ревизија
Услуги: Ревизија

Јаглика Јорданова Андријеска, М-р по Финансиски менаџмент
Менаџер за ревизија
Услуги: Outsourcing, Даноци, Ревизија, Советување

Стефан Николоски, M-р по Економија, CISA
Менаџер на сектор ИТ и Процесирање на податоци
Услуги: Ревизија

Билјана Дукоска
Координатор за сметководство
Услуги: Даноци, Ревизија

Ива Хот, LL.M
Менаџер за човечки ресурси и правни работи
Услуги: Legal advisory

Лидија Костадиноска
Постар ревизор
Услуги: Даноци, Ревизија

Ирена Кировска
Постар ревизор
Услуги: Audit and assurance

Ангела Јовановска
Помлад Ревизор
Услуги: Audit and assurance

Виолета Анѓелкоска
Помлад Ревизор
Услуги: Audit and assurance

Игор Станковиќ
Помлад ревизор
Услуги: Ревизија

Ружица Симовска
Специјалист за сметководство
Услуги: Даноци

Бисерка Антоновска
Асистент во Сметководство

Стефан Живковски
Специјалист за сметководство

Мартина Мазганска
Специјалист за сметководство

Јованка Чикова
Координатор за ИТ и Процесирање на податоци
Услуги: Даноци

Ивана Јовановска
Специјалист за ИТ и Процесирање на податоци

Душица Николовска
Специјалист за ИТ и Процесирање на податоци

Никола Гугувчевски
Администратор на Човечки ресурси

Тамара Габер
Асистент за бизнис развој
Даринка Јовановска
Асистент за сметководство
Стефан Стојановски
Асистент за ИТ и Процесирање на податоци
Петар Силјановски
Асистент за сметководство
Босилка Стојановска
Асистент за ИТ и Процесирање на податоци
Каролина Темелкова
Асистент за ревизија
Тамара Трендафиловска
Асистент за сметководство
Александар Колариќ
Асистент за сметководство
Антонио Трајановски
Асистент за ревизија
Мартина Ѓуриќ
Асистент за сметководство
Ангела Арсовска
Асистент за ИТ и Процесирање на податоци
Даниел Јовановски
Асистент за ревизија