Канцеларија Битола

Address

ул. “Булевар 1 Мај” бр. 202/ канцеларија 15, 7000 Битола

T: +389 (0) 78 214 454

Default

General enquiries

Office contact form

Office contacts

Љубица Евтимовска Костовска, ОР
Партнер во ревизија
T: +389 (0) 2 3233 301
M: +389 (0) 78 214 454
Услуги: Ревизија и ИТ Ревизија