Никола Гугувчевски, М-р од областа на општествени науки
Администратор на Човечки ресурси


Канцеларија : Главна канцеларија
Biography

Повеќе од 4 години работно искуство во областа на процени од подвижен и недвижен имот и информатичка опрема, искуство во областа на човечки ресурси и администрација.