Самир Беџети
Координатор за сметководство

Biography

Повеќе од 6 години работно искуство во сметководство.