Македонија
Languages

Languages

Самир Беџети
Специјалист во сметководство


Услуги : Даноци, Ревизија
Biography

Над 7 години работно искуство во Сметководство.