Советување

Контактирајте нѐ на [email protected], или на +389 (0) 2 3233 301.

Планирање и оценка на годишни финансиски резултати:

  • Буџетирање

  • Периодични оценки

  • Воспоставување на индикатори на успешост

Систем за контрола на управување

Нашето долгогодишно искуство со средни и големи компании и нивните контролинг системи, ни овозможува да понудиме високо професионална услуга во оваа област.

Максимизирајте ја оперативната ефикасност

Независно во која фаза на развој на контролинг процесот се наоѓа Вашата компанија, ние можеме да Ви обезбедиме услуга која значително ќе влијае на Вашето работење и финансиски резултат.

Имплементација на контролинг системи 

Почнувајќи од едноставни до софистицирани контролинг решенија, ние ќе ги задоволиме Вашите потреби за контролинг систем кој е ценовно ефективен и скроен на Вашиот бизнис.

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самстојна дејност

8 Април 2020
Би сакале да Ве информираме дека во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.

Пресметка на плата и надоместоци за време на вонредна состојба

26 Март 2020
При сегашната вонредна состојба во која делуваме, а во насока на утврдување на пресметката на платата и надоместоците за време на отсуство од работа би сакале да Ве информираме за следното:

How can we help you?

Contact us by phone at +389 (0) 2 3233 301/302 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us