Recentelijk zijn er nieuwe financieringsmogelijkheden opengesteld voor start- en scale-ups, met dit bericht willen we u op hoogte brengen van deze mogelijkheden.

Corona-Overbruggingslening (COL-faciliteit)

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.

Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een COL-faciliteit. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. 

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. Enkele kenmerken van de COL-faciliteit zijn: 

  • De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen.
  • Looptijd van de lening is 3 jaar.
  • Eerste jaar is aflossingsvrij, daarna wordt er in 2 jaar lineair per kwartaal afgelost inclusief rentebetalingen.
  • Er wordt een uniform rentepercentage gehanteerd van 3% per jaar, voor aanvragen boven € 500.000 geldt er een rentepercentage van 3% per jaar plus een premium van 2% per jaar.
  • Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. 

Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

Voor innovatieve start- en scale-ups die ondanks de Covid-19 willen en kunnen doorgroeien, maar hier vanwege sterk verminderd aanbod van risicokapitaal in worden afgeremd, is de COL-faciliteit niet afdoende. Voor deze specifieke groep start- en scale-ups is het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) van Invest-NL bedoeld. 

Met TOPSS is het mogelijk om financiering van grotere tickets tussen de €2 en €5 miljoen op te halen. 
Enkele kenmerken van TOPSS zijn:

  • De bedragen van de leningen variëren tussen de € 2 miljoen en € 5 miljoen.
  • In beginsel wordt er maximaal 50% van de financieringsronde door Invest-NL gefinancierd.
  • Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening.
  • Voor aanvragen in het kader van TOPSS wordt een versneld investeringsproces van 3 tot 5 weken gehanteerd.
  • Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (Fte, CO2, R&D).

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze regelingen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw vaste RSM-contactpersoon of stuur een e-mail naar [email protected]

cover_20200512_financieringsmogelijkheden_start-ups_en_scale-ups.jpg

Download 'Financieringsmogelijkheden voor start-ups en scale-ups' in pdf.

Wilt u meer informatie over de fiscale en financiële aspecten van de corona-maatregelen, bezoek dan onze speciale themapagina over het coronavirus >>>