The world is in a transition to a sustainable economy that is climate neutral, recycles raw materials and focuses on diversity. Companies will also have to do their part to keep our earth livable for future generations. Due to stricter legislation, disruptive innovations and growing demand from customers and employees, it is no longer a question of whether you will become more sustainable, but how you will go about it.

Do you want to increase your positive impact? Then engage the specialists of ESG Consulting. Because a well thought-out sustainability strategy and effective reporting not only improve your social and societal impact, it also contributes to your business performance. Our specialists know the developments within your market and focus specifically on the challenges of medium-sized companies. ESG Consulting offers practically manageable insights and thinks along with you about feasible solutions.

RSM can assist you as follows: 

De ESG Rapid Assessment van RSM is ontworpen om in uw ESG-traject te passen. Het stelt u in staat om uw ESG-mandaat te formaliseren en af te stemmen op uw bedrijfswaarden, uw huidige mogelijkheden om ESG-informatie te volgen en erover te rapporteren vast te stellen en het specifieke pad te bepalen om uw programma te versterken.

Het opstellen van een ESG-rapportage kan een hele klus zijn en vraagt soms om extra ondersteuning. RSM is ervaren in het ontwikkelen van ESG-, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheids- en impactrapportages voor organisaties, ongeacht uw omvang, bedrijfstak of ESG-volwassenheid.

RSM's benadering van ESG due diligence is geworteld in de sector. Wij maken gebruik van ons uitgebreide netwerk van sectoranalisten om inzicht te verschaffen in trends en concurrentielandschappen om significante en materiële ESG-risico's in verband met transacties te identificeren, de toereikendheid van de overweging en prijsstelling van ESG-risico's te beoordelen en aanbevelingen te doen voor risicobeperkende inspanningen.

Technologie kan nieuwe mogelijkheden verbeteren of introduceren, capaciteit vrijmaken en de integratie van ESG in uw operationele processen versnellen. Bij ESG is er echter geen pasklare technologische oplossing. RSM hanteert een collaboratieve, leveranciers agnostische aanpak om de meest waardeverhogende en passende ESG-technologieoplossingen te bepalen.

De audit-, risico- en ESG-teams van RSM werken samen om te beoordelen of de processen, systemen en controles van uw organisatie de nauwkeurige, volledige en betrouwbare rapportage van ESG-informatie ondersteunen.

Niet alle bedrijven zijn klaar om een Chief Sustainability Officer (CSO) in dienst te nemen - maar kunnen wel profiteren van de waarde van hun expertise. Met onze CSO Outsourcing Services werken onze ervaren professionals met u samen om uw ESG-strategieën te ontwikkelen en te implementeren, zodat u uw doelstellingen kunt bereiken zonder afgeleid te worden en uw team zich kan blijven concentreren op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

De ESG Counseling sessies bouwen voort op de bestaande 'ESG-fundering' van uw bedrijf; de aanwezige expertise, volwassenheid en de bestaande initiatieven. Kennis over belangrijke ESG-ontwikkelingen wordt overgedragen, de implicaties besproken en concrete vervolgstappen worden bepaald. Ook creëren deze sessies commitment bij de juiste belanghebbenden binnen uw bedrijf.

Want to learn more about the requirements of the CSRD, how to comply with them and how to benefit from them?

ESG Consulting

The CSRD requires companies within the European Union to identify environmental, social and governance (ESG) risks and provide sustainability information to its stakeholders. This information must be included in the management report from fiscal year 2025 and reviewed by an external party.

To comply with this review, timely preparation is required.

More information can be found on our dedicated CSRD-page