Past events

Forus 12. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer:
Oslo 7. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer:
Oslo 3. september 2019
I forbindelse med et virksomhetssalg vil en earnout kunne bygge bro mellom kjøpers risikovilje og selgers forventninger. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer:
Universitetet i Agder, Kristiansand, 31. januar
5. desember 2018
Å overføre immaterielle eiendeler over landegrensene har blitt en mer krevende øvelse for selskapene etter innføring av de nye internprisingsreglene og andre BEPS-tiltak fra OECD. Hva omfatter de nye kravene? Når anses en immateriell eiendel overført?
11. oktober 2018
Mandag 8. oktober legges statsbudsjettet for 2019 frem, og det er knyttet spenning til om det foreslås noen endringer i rentebegrensningsreglene, finansskatten, hjemmehørendebegrepet eller lovfesting av en gjennomskjæringsregel. 
9. oktober 2018
Vil du vite mer om et akkurat passe stort revisjons- og rådgivningsselskap? Velkommen på vår bedriftspresentasjon hos CBS 9. oktober! 

Pages