Technology is a broad term, and for our purposes it refers to companies who largely conduct research and development of products and services. These markets are developing fast, so ongoing adaptations to the market are important parameters for success. We also see that the technology market is increasingly being dominated by global players. The types of challenges companies will meet will depend on where they are in the life cycle. Right from the start-up of entrepreneurial ventures all the way to fully-fledged businesses or listed companies.

Vi har erfaring med og har bistått våre kunder i alle faser av selskapets livssyklus. Alt fra oppstart av gründervirksomheter, kapitalisering, salg og generasjonsskifter. Erfaringen strekker seg fra forskning og utvikling over til produksjon og salg av ferdig utviklede produkter, selskaper med utvikling og salg av software, samt rent salg av tjenester innenfor teknologi. Erfaringsmessig starter denne type virksomheter ofte opp som gründervirksomheter og er i første del av sin livssyklus  eierstyrte virksomheter. På senere stadier i livssyklusen blir det ofte behov for kapitalisering og institusjonelle investorer som kommer med. Dette skaper behov for endringer i struktur og rutiner. Vi har mye erfaring rundt hvilke utfordringer dette kan medføre for eierstyrte virksomheter.

  • Vi leverer revisjonstjenester med faglig forståelse av bransjen og dens iboende risikoområder.
  • Gjennomføre verdivurdering av selskaper og ”due diligence”-analyser.
  • Utarbeide ”transfer pricing”-dokumentasjon og optimalisering av skattestruktur.
  • Implementering og anvendelse av IFRS.

How can we help you?