Traditionally an industry in steady growth, the legal services industry has recently undergone a phase of consolidation involving several mergers and closures of small firms. These measures were intended to make firms more resilient in the face of growing competition and complexity. The medium and large firms have experienced most growth in recent years.

Vi har bred erfaring med og innsikt i måten advokatfirmaene organiserer seg på samt de utfordringer som er særskilte for partnereide virksomheter. Vi er revisor og rådgiver for flere av de største advokatfirmaene samt en rekke mellomstore og mindre advokatfirmaer.

  • Revisjon, utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgave/tredjepartsopplysninger
  • Vurdering av optimal selskapsform for en advokatvirksomhet, herunder løpende revurderinger når det skjer endringer i regelverk eller forutsetninger.
  • Eierskap i en advokatvirksomhet, personlig/direkte eller gjennom ANS, DA, indre selskap og/eller aksjeselskap; skattemessige muligheter og utfordringer.
  • Innhold i selskapsavtale samt alternative partnermodeller hva gjelder inntreden, overskuddsfordeling, uttreden, mm.
  • Være samtalepartner ved valg av systemer og rutiner for timeregistrering, fakturering og regnskap.
  • Rådgivning i forbindelse med sammenslåing med andre advokatvirksomheter, oppkjøp, uttreden/fisjon og avvikling.
  • Informasjon om nyheter innen skatt, avgift, regnskap, samt oppfølging av slike regelendringer relatert til advokatvirksomhet.

How can we help you?