In Norway there are very many small and large associations and foundations that are self-governing institutions, and most of them have an ideal and universal purpose. The assets managed can be significant, and some associations and foundations operate in business in addition to focusing on the purpose. Foundations have a duty of auditing irrespective of size, while associations are subject to auditing when the turnover exceeds five million. Many associations still have statutory requirements for external auditing.

Vi har bred erfaring av revisjon av foreninger og stiftelser, inkludert attestering av mange ulike tilskuddsordninger. Vi er revisor for flere store arbeidstakerorganisasjoner, og mange foreninger og stiftelser med ideelt og allmennyttig formål. Stiftelser reguleres av stiftelsesloven og stiftelsestilsynet. Foreninger er lite regulert og foreningens vedtekter vil derfor være avgjørende for formål og drift, medlemmenes rettigheter, styresammensetning, revisjon, mv. Mange foreninger har styre satt sammen basert på frivillighet, hvilket kan gjøre det krevende for styremedlemmene å sette seg inn i gjeldene lover og regler innen regnskap, skatt og avgift. Som revisor kan vi bistå både stiftelser og foreninger med erfaring og kompetanse på gjeldende lover og regler innen regnskap, skatt og avgift.   

  • Valg av selskapsform
  • Skatte- og avgiftsmessige vurderinger ved driften
  • Bistand vedrørende omarbeidelse fra artsbasert regnskap til aktivitetsregnskap
  • Attestering av ulike tilskudd

How can we help you?

CAPTCHA