Do you have a great idea? Or a new product or service? We can support you with all the formalities involved in starting and running a company.

Vi har betydelig kompetanse og erfaring med å hjelpe oppstartsselskaper og gründere i en tidlig fase. Vår erfaring tilsier at det er best at en kompetent rådgiver hjelper deg med å sikre at alle formelle krav er tilfredsstilt, slik at du kan bruke din egen tid til å utvikle selskapet ditt.

  • Valg av selskapsform og selskapsstruktur. Hva er lurt med tanke på fremtiden?
  • Rapportering til skattemyndighetenBistand til ulike støtteordninger som Skattefunn, Innovasjon Norge og ulike bransjespesifikke støtteordninger
  • Registrere ansatte, forsikringsordninger og pensjon
  • Alle sider rundt skatt, merverdiavgift og toll
  • Trenger jeg regnskapsfører?
  • Valg av regnskapsprogram
  • Trenger jeg revisor?
  • Etablering i utlandet, både eksport og etablering av utenlandsk datterselskap

How can we help you?