Merverdiavgiftsendringene skjer raskere enn noen gang. Det samme gjelder de norske særavgiftsreglene samt regelverket rundt toll. Det gir et komplisert og til dels uoversiktlig rettkildebilde for mange virksomheter, og kravet om etterlevelse forutsetter at man er løpende oppdatert. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM Advokatfirma AS med å løse alle type problemstillinger innen merverdiavgift, og toll- og særavgiftsregelverket.

Ønsker du at vi kontakter deg?