The banking and finance industry is an important player in society and are strictly regulated. The market consists of a few large banks and many small and medium-sized savings banks around the country. Small and medium-sized banks must deal with as many new rules and reports like the big banks, but often have a small administration. Cooperation with other banks is therefore necessary to act as independent banks. We believe that independent banks are important for local business and their residents. The framework conditions for the industry are constantly changing, especially in areas such as financing, liquidity, market and IT that all require a continous updating of themselves or through their partners/advisors.

Vi har lang og bred erfaring som revisor for små sparebanker og en børsnotert bank med IFRS-rapportering. Vårt fokus er å holde oss oppdatert innenfor bransjens felt, slik at vi kan bistå med vår spisskompetanse på en mest mulig effektiv og treffsikker måte. Vi er et mellomstort revisjonsfirma som har stor forståelse for små og mellomstore bankers fortrinn og utfordringer. Oppdragsansvarlig revisor vil være tett på oppdraget og vil kjenne banken godt gjennom sin deltakelse i revisorteamet.

Vi kan tilby ordinær revisjon av bankvirksomheten, utarbeidelse av skattepapir, uttalelser av ulike rapporteringer som Internkontroll,- likviditet, godtgjørelse og ICAAP. Vi kan også bistå med rådgiving innen skatt, merverdiavgift og regnskap.

How can we help you?