The trading industry is constantly changing, and the competition in most markets are in addition tough. The changes may be experienced as big the last years, but appear to be the beginning of a substantially changed pattern of consumer behavior. Of course, this affects the entire value chain, and therefore also large and small trading companies. The winners will be the ones who follow and adapt to the changing framework conditions in the market. New distribution channels, especially in the retail chain, are challenging but also provide opportunities. E-commerce with both shipment delivery, but also direct delivery to the consumer at door or pick-up points means that one has to reconsider options. New payment solutions also affect customers' choices. Trading companies get new features where service and quality need to be represented in several segments through the value chain, and the "mercenary spirit" must cover more fields than before to  continue to be the one that succeeds best in the industry.

Vi har erfaring gjennom samarbeid med både store, mellomstore og små handelsbedrifter, der vi bistår på både retail- og grossist/importør-leddet. Erfaringen strekker seg over klassiske revisjonstjenester og rådgivning i den forbindelse, men også til bistand ved kjøp, salg, avtaleinngåelser m.m. (se nedenfor). I tillegg til revisjon har vi egen advokatavdeling og avdeling for transaksjonsstøtte som bidrar med sin erfaring og kunnskap i vår Bransjegruppe Handel.

Vi ønsker å bidra til verdiøkning for våre kunder i handelssegmentet. I Norge er vi det mellomstore kompetansehuset innen innenfor revisjon, skatt/avgift, advokattjenester og transaksjonsbistand og vi kan bidra i forbindelse med:

SKATT/AVGIFT:

 • Toll- og innførselsavgifter
 • Skatte- og merverdiavgiftsspørsmål
 • Bokettersyn – vurdering av omfang mv., samt dialog med skattemyndigheteneInternprising mellom grossist- og detaljistledd

AVTALEFORHOLD:

 • Agentforhold – agenturavtaler, avgangsvederlag, markedsføringsstøtte
 • Kommisjonsforhold – avtaler
 • Innkjøpsforhold – avtaler, prising, lønnsomhetsvurderinger/kalkyler
 • Leieavtaler for, eller kjøp av lokaler
 • Ansettelsesavtaler

SALG, KJØP, SAMARBEID, REORGANISERING:

 • Oppkjøp: avtaler for kjøp av aksjer/virksomhet
 • Verdsettelser og beregninger ved salg/kjøp
 • Due diligence, finansiell/skatt/juridisk  
 • Samarbeidsavtaler, joint ventures '

REVISJON MV.:

 • Revisjon, utarbeidelse av årsregnskap, ligningspapirer
 • Regnskapsrettslige forholdStøtte til kundens økonomifunksjon

How can we help you?

CAPTCHA