Norge
Languages

Languages

Bank, Finans & Forsikring

Bank- og finansbransjen er en viktig aktør i samfunnet og er strengt lovregulert. Markedet består av noen få store banker og mange små og mellomstore sparebanker rundt om hele landet. Små og mellomstore banker må forholde seg til mange nye regler og rapporteringer som de store bankene, men har ofte liten administrasjon. Samarbeid med andre banker er derfor nødvendig for å holde fram som selvstendige banker. Vi har tro på at selvstendige banker er viktige for lokalt næringsliv og deres innbyggere. Rammevilkårene for bransjen endres stadig, kanskje særlig på områder som finansiering, likviditet, marked og IT som fordrer at man er oppdatert selv eller via samarbeidspartnere/rådgivere.
 

Vår erfaring og vårt fokus

Vi har lang og bred erfaring som revisor for små sparebanker og en børsnotert bank med IFRS-rapportering. Vårt fokus er å holde oss oppdatert innenfor bransjens felt, slik at vi kan bistå med vår spisskompetanse på en mest mulig effektiv og treffsikker måte. Vi er et mellomstort revisjonsfirma som har stor forståelse for små og mellomstore bankers fortrinn og utfordringer. Oppdragsansvarlig revisor vil være tett på oppdraget og vil kjenne banken godt gjennom sin deltakelse i revisorteamet.


Hva kan vi bistå med?

Vi kan tilby ordinær revisjon av bankvirksomheten, utarbeidelse av skattepapir, uttalelser av ulike rapporteringer som Internkontroll,- likviditet, godtgjørelse og ICAAP. Vi kan også bistå med rådgiving innen skatt, merverdiavgift og regnskap.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 
ase_web.jpg
Åse Steen-Olsen
Partner og leder Bransjegruppe Bank, Finans & Forsikring
E: aso@rsmnorge.no
M: +47 916 84 618