Bank, Finans & Forsikring

Bank- og finansbransjen er en viktig aktør i samfunnet og er strengt lovregulert. Markedet består av noen få store banker og mange små og mellomstore sparebanker rundt om hele landet. Små og mellomstore banker må forholde seg til mange nye regler og rapporteringer som de store bankene, men har ofte liten administrasjon. Samarbeid med andre banker er derfor nødvendig for å holde fram som selvstendige banker. Vi har tro på at selvstendige banker er viktige for lokalt næringsliv og deres innbyggere. Rammevilkårene for bransjen endres stadig, kanskje særlig på områder som finansiering, likviditet, marked og IT som fordrer at man er oppdatert selv eller via samarbeidspartnere/rådgivere.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss

web3.jpg

Alf Rune Sveen
Partner
M: +47 97 09 88 72
E: [email protected]