Gründere & Startups

Har du en god ide? Eller et nytt produkt eller tjeneste? Vi bistår deg med alle formelle sider ved det å starte og drive et selskap. Det er mange regler å forholde seg til, og problemstillinger man støter på når man starter opp en virksomhet. I boksene under omtaler vi noen aktuelle problemstillinger for gründere og startups, slik som valg av selskapsform, skatt og merverdiavgift, bokføring, regnskap og revisjon, finansiering og støtteordninger.