Har du en god ide? Eller et nytt produkt eller tjeneste? Vi bistår deg med alle formelle sider ved det å starte og drive et selskap. Det er mange regler å forholde seg til, og problemstillinger man støter på når man starter opp en virksomhet. I boksene under omtaler vi noen aktuelle problemstillinger for gründere og startups, slik som valg av selskapsform, skatt og merverdiavgift, bokføring, regnskap og revisjon, finansiering og støtteordninger.

Vi har betydelig kompetanse og erfaring med å hjelpe oppstartsselskaper og gründere i en tidlig fase. Vår erfaring tilsier at det er best at en kompetent rådgiver hjelper deg med å sikre at alle formelle krav er tilfredsstilt, slik at du kan bruke din egen tid til å utvikle selskapet ditt.

  • Valg av selskapsform og selskapsstruktur. Hva er lurt med tanke på fremtiden?
  • Rapportering til skattemyndighetene
  • Bistand til ulike støtteordninger som Skattefunn, Innovasjon Norge og ulike bransjespesifikke støtteordninger
  • Registrere ansatte, forsikringsordninger og pensjon
  • Alle sider rundt skatt, merverdiavgift og toll
  • Trenger jeg regnskapsfører?
  • Valg av regnskapsprogram
  • Trenger jeg revisor?
  • Etablering i utlandet, både eksport og etablering av utenlandsk datterselskap

Ønsker du at vi kontakter deg?