Norge
Languages

Languages

Gründere & Startups

Har du en god ide? Eller et nytt produkt eller tjeneste? Vi bistår deg med alle formelle sider ved det å starte og drive et selskap.


Vår erfaring og vårt fokus

Vi har betydelig kompetanse og erfaring med å hjelpe oppstartsselskaper og gründere i en tidlig fase. Vår erfaring tilsier at det er best at en kompetent rådgiver hjelper deg med å sikre at alle formelle krav er tilfredsstilt, slik at du kan bruke din egen tid til å utvikle selskapet ditt.


Hva kan vi bistå med?

 • Valg av selskapsform og selskapsstruktur. Hva er lurt med tanke på fremtiden?
 • Rapportering til skattemyndigheten
 • Bistand til ulike støtteordninger som Skattefunn, Innovasjon Norge og ulike bransjespesifikke støtteordninger
 • Registrere ansatte, forsikringsordninger og pensjon
 • Alle sider rundt skatt, merverdiavgift og toll
 • Trenger jeg regnskapsfører?
 • Valg av regnskapsprogram
 • Trenger jeg revisor?
 • Etablering i utlandet, både eksport og etablering av utenlandsk datterselskap
   

 

Det er mange regler å forholde seg til, og problemstillinger man støter på når man starter opp en virksomhet. I boksene under omtaler vi noen aktuelle problemstillinger for gründere og startups, slik som valg av selskapsform, skatt og merverdiavgift, bokføring, regnskap og revisjon, finansiering og støtteordninger.