Norge
Languages

Languages

Advokatvirksomhet

Advokatbransjen har vært en solid bransje med jevn vekst, men som har gått gjennom en konsolideringsfase med en rekke fusjoner og nedleggelser av mindre selskaper. Dette er tiltak i den hensikt å bli sterkere i en tøffere hverdag med økt konkurranse og kompleksitet. Det er spesielt de mellomstore og større virksomhetene som har hatt størst vekst i de senere årene. 


VÅR ERFARING OG VÅRT FOKUS

Vi har bred erfaring med og innsikt i måten advokatfirmaene organiserer seg på samt de utfordringer som er særskilte for partnereide virksomheter. Vi er revisor og rådgiver for flere av de største advokatfirmaene samt en rekke mellomstore og mindre advokatfirmaer.
 

HVA KAN VI BISTÅ MED?

Utover revisjon samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver, kan vi eksempelvis nevne følgende områder hvor vi har spisskompetanse:

  • Vurdering av optimal selskapsform for en advokatvirksomhet, herunder løpende revurderinger når det skjer endringer i regelverk eller forutsetninger.
  • Eierskap i en advokatvirksomhet, personlig/direkte eller gjennom ANS, DA, indre selskap og/eller aksjeselskap; skattemessige muligheter og utfordringer.
  • Innhold i selskapsavtale samt alternative partnermodeller hva gjelder inntreden, overskuddsfordeling, uttreden, mm.
  • Være samtalepartner ved valg av systemer og rutiner for timeregistrering, fakturering og regnskap.
  • Rådgivning i forbindelse med sammenslåing med andre advokatvirksomheter, oppkjøp, uttreden/fisjon og avvikling.
  • Informasjon om nyheter innen skatt, avgift, regnskap, samt oppfølging av slike regelendringer relatert til advokatvirksomhet.Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår ansvarlige partner: 
cecilie-web.jpg
Cecilie Tronstad
Partner og leder Bransjegruppe Advokatvirksomhet
E: ct@rsmnorge.no
M: +47 922 61 602