Teknologi

Teknologi kan være så mangt, men det vi har lagt i begrepet og dermed under bransjen teknologi, er selskaper som i hovedsak holder på med forskning og utvikling av produkter og tjenester. Markedene er i rask utvikling og løpende tilpasninger til marked er således viktige parametere for å lykkes. Vi ser også at markedet innenfor teknologi i stadig større grad domineres av globale aktører. Selskapene vil oppleve ulike utfordringer avhengig av hvor i livssyklusen til selskapet man er i. Helt fra oppstart av gründervirksomheter - og hele veien frem mot realisasjon eller børsnotering av selskapet.