Teknologi kan være så mangt, men det vi har lagt i begrepet og dermed under bransjen teknologi, er selskaper som i hovedsak holder på med forskning og utvikling av produkter og tjenester. Markedene er i rask utvikling og løpende tilpasninger til marked er således viktige parametere for å lykkes. Vi ser også at markedet innenfor teknologi i stadig større grad domineres av globale aktører. Selskapene vil oppleve ulike utfordringer avhengig av hvor i livssyklusen til selskapet man er i. Helt fra oppstart av gründervirksomheter - og hele veien frem mot realisasjon eller børsnotering av selskapet.

Vi har erfaring med og har bistått våre kunder i alle faser av selskapets livssyklus. Alt fra oppstart av gründervirksomheter, kapitalisering, salg og generasjonsskifter. Erfaringen strekker seg fra forskning og utvikling over til produksjon og salg av ferdig utviklede produkter, selskaper med utvikling og salg av software, samt rent salg av tjenester innenfor teknologi. Erfaringsmessig starter denne type virksomheter ofte opp som gründervirksomheter og er i første del av sin livssyklus  eierstyrte virksomheter. På senere stadier i livssyklusen blir det ofte behov for kapitalisering og institusjonelle investorer som kommer med. Dette skaper behov for endringer i struktur og rutiner. Vi har mye erfaring rundt hvilke utfordringer dette kan medføre for eierstyrte virksomheter.

  • Vi leverer revisjonstjenester med faglig forståelse av bransjen og dens iboende risikoområder.
  • Gjennomføre verdivurdering av selskaper og ”due diligence”-analyser.
  • Utarbeide ”transfer pricing”-dokumentasjon og optimalisering av skattestruktur.
  • Implementering og anvendelse av IFRS.

Ønsker du at vi kontakter deg?