Handelsnæringen er i stadig endring, i tillegg til at konkurransen i de fleste markeder er tøff.

Endringene oppleves kanskje som store de siste årene, men ser ut til å være bare begynnelsen på et vesentlig endret handlemønster for forbrukerne. Dette påvirker selvfølgelig hele verdikjeden, og derfor også store og små handelsbedrifter. Vinnerne vil være de som følger med og tilpasser seg de endrede rammevilkårene i markedet. Nye distribusjonskanaler særlig i retail-leddet er utfordrende, men gir også muligheter. Netthandel med både levering via speditør, men også direkte levering til forbruker på dør eller på «pick-up points», gjør at man må tenke nytt. Også nye betalingsløsninger påvirker kundenes valg. Handelsvirksomheter får nye innslag der service og kvalitet må dekke flere ledd, og «kremmerånden» må dekke flere felt enn tidligere for å bli og fortsette å være den som lykkes best i bransjen.

Vi har erfaring gjennom samarbeid med både store, mellomstore og små handelsbedrifter, der vi bistår på både retail- og grossist/importør-leddet. Erfaringen strekker seg over klassiske revisjonstjenester og rådgivning i den forbindelse, men også til bistand ved kjøp, salg, avtaleinngåelser m.m. (se nedenfor). I tillegg til revisjon har vi egen advokatavdeling og avdeling for transaksjonsstøtte som bidrar med sin erfaring og kunnskap i vår Bransjegruppe Handel.

Vi ønsker å bidra til verdiøkning for våre kunder i handelssegmentet. I Norge er vi det mellomstore kompetansehuset innen innenfor revisjon, skatt/avgift, advokattjenester og transaksjonsbistand og vi kan bidra i forbindelse med:

SKATT/AVGIFT:

 • Toll- og innførselsavgifter
 • Skatte- og merverdiavgiftsspørsmål
 • Bokettersyn – vurdering av omfang mv., samt dialog med skattemyndigheteneInternprising mellom grossist- og detaljistledd

AVTALEFORHOLD:

 • Agentforhold – agenturavtaler, avgangsvederlag, markedsføringsstøtte
 • Kommisjonsforhold – avtaler
 • Innkjøpsforhold – avtaler, prising, lønnsomhetsvurderinger/kalkyler
 • Leieavtaler for, eller kjøp av lokaler
 • Ansettelsesavtaler

SALG, KJØP, SAMARBEID, REORGANISERING:

 • Oppkjøp: avtaler for kjøp av aksjer/virksomhet
 • Verdsettelser og beregninger ved salg/kjøp
 • Due diligence, finansiell/skatt/juridisk  
 • Samarbeidsavtaler, joint ventures '

REVISJON MV.:

 • Revisjon, utarbeidelse av årsregnskap, ligningspapirer
 • Regnskapsrettslige forholdStøtte til kundens økonomifunksjon

Ønsker du at vi kontakter deg?