Handel

Handelsnæringen er i stadig endring, i tillegg til at konkurransen i de fleste markeder er tøff. Endringene oppleves kanskje som store de siste årene, men ser ut til å være bare begynnelsen på et vesentlig endret handlemønster for forbrukerne. Dette påvirker selvfølgelig hele verdikjeden, og derfor også store og små handelsbedrifter. Vinnerne vil være de som følger med og tilpasser seg de endrede rammevilkårene i markedet. Nye distribusjonskanaler særlig i retail-leddet er utfordrende, men gir også muligheter. Netthandel med både levering via speditør, men også direkte levering til forbruker på dør eller på «pick-up points», gjør at man må tenke nytt. Også nye betalingsløsninger påvirker kundenes valg. Handelsvirksomheter får nye innslag der service og kvalitet må dekke flere ledd, og «kremmerånden» må dekke flere felt enn tidligere for å bli og fortsette å være den som lykkes best i bransjen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss