Foreninger, Stiftelser & Organisasjoner

I Norge finnes det svært mange små og store foreninger og stiftelser som er selveiende institusjoner, og hvor de aller fleste har et ideelt og allmennyttig formål. Midlene som forvaltes kan være betydelige, og enkelte foreningen og stiftelser driver virksomhet i tillegg til formålet. Stiftelser har revisjonsplikt uavhengig av størrelse, mens foreninger blir revisjonspliktig når omsetningen overstiger fem millioner. Mange foreninger har likevel vedtektsbestemt krav til ekstern revisjon.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss