agder_-_1.png

Det er bra å være stor og sterk der alle går i takt. Det er også bra å være liten nok til å kunne tilpasse seg hver enkelt kunde. Så hva skal du velge? Svaret fra Agder; begge deler!

RSM ble etablert i Agder i 2017, med fire helt nye kontorer i hhv Lyngdal, Mandal, Kristiansand og Arendal. Medarbeiderne kom hovedsakelig fra to store nasjonale konkurrenter, og ble nå del av en mellomstor aktør, også den med hovedkontor i Oslo. Umiddelbart er det ikke lett å forstå at det skulle ha så mye å si.

- Det som var avgjørende for å velge RSM som arbeidsgiver, var en felles forståelse for viktigheten av den lokale tilstedeværelsen, forteller Marianne Soteland, Senior Manager og kontorleder i Agder. - Jeg opplever at nærhet til kunden er viktigere i mindre byer, og det har RSM nasjonalt vært helt enige i.

Alt er relativt

Gode relasjoner er avgjørende for å lykkes i lokale markeder.

- Vi ser at våre partnere og ansatte, som har vært godt etablert og kjent i nærmiljøet i en årrekke, har mye å si for tilliten vi får fra våre kunder. Det er langt viktigere enn antall ansatte man har på et kontor i Oslo sentrum. Vi vinner kunder på kvaliteten alle våre medarbeidere på de fire kontorene leverer hver dag. Logoen på veggen er ikke like viktig.

Samtidig er det en verdi i å ha et faglig, teknologisk og sosialt fellesskap.

- Det er åpenbart at det er gunstig å ha mange flinke folk i ryggen, både her i Agder, Oslo og de andre RSM-kontorene. Med det kan vi for eksempel støtte våre kunder med advokattjenester og transaksjoner, som vi ikke har like god spisskompetanse på lokalt. Men man kommer ikke til bordet med denne nasjonale kompetansen uten den lokale relasjonen.

På likefot

For å få et samarbeid mellom kontorer til å fungere, mener Marianne det er vesentlig med en viss balanse i styrkeforholdet.

- For å dra nytte av et slikt fellesskap mener jeg det er et poeng at forskjellen på størrelsen mellom kontorene ikke er for stor. Våre oppdrag er store nok til å få nødvendig oppmerksomhet fra de andre kontorene, vi blir ikke bare en irriterende lillebror.

En forståelse for lokale forhold er også vesentlig.

- «All business is local», er det noe som heter. Forståelsen RSM nasjonalt viser for verdien av vår lokale tilstedeværelse er stor. Det er forfriskende.  

 

marianne_soteland_770x367.png