Det største utbyttet av et internship er å sette teorien du får fra skolebenken ut i praksis i arbeidshverdagen. Det fikk Hanne og Edon til gangs i RSM Norge. 

Et internship i RSM Norge varer i fire uker, og man blir kastet ut på dypt vann så og si første dag. 

- Vi er opptatt av at våre interns skal være her i de mest hektiske periodene, for å få et så reelt innblikk i 
arbeidshverdagen vår som mulig, forteller Director People & Organisation, Øyvind Sæther. 

Studentene får bryne seg på ulike arbeidsoppgaver, i tett samarbeid med erfarne medarbeidere fra RSM. Under oppholdet kan studentene være med på alt fra revisjon fra a til å til skatteoppgjør via omsetningsbekreftelser, årsoppgjør, aksjonærregisteroppgaver, kundebesøk og varetelling. Bredden er stor. 

- I ukene jeg var hos RSM fikk jeg sjekket om det jeg lærer på skolen er relevant i arbeidslivet, sier Hanne Storslett. Det er det til en viss grad, men det er en del forskjeller på teori og praksis. Jeg ble kanskje særlig overrasket over hvor sosialt revisoryrket er – det hører vi aldri om på skolen.

- Det blir langt mer praktisk læring bedre tilpasset den reelle arbeidshverdagen fortsetter Edon Sadriu. Første dag fikk vi et introduksjonskurs i revisjon fra en Manager, og særlig bruk av praktiske eksempler var veldig nyttig. 

Hanne har vært intern i RSM to ganger – både 2022 og 2023, mens Edon hadde sitt første internship i januar 2023. 


Felles utbytte

Selv om utbyttet er stort for studentene som er interns, er det ikke usannsynlig at RSM selv får et vel så stort utbytte av oppholdet. 

- Vi trenger til enhver tid ny teori og fersk kunnskap, sier Øyvind, og det får vi fra nysgjerrige studenter som Hanne og Edon. På mange måter kan du si at ordningen med internship er en omvendt mentorordning. Vi lærer utrolig mye vi også. 

I tillegg til at studentene får omsatt teorien fra skolebenken i praksis, gir et internship også en fordel når studentene vender tilbake til skolen. 

- Etter mitt første internship fikk jeg flere knagger å henge teorien på, forteller Hanne. Det har gitt meg et økt utbytte av pensum; jeg vet i større grad hvordan den teorien brukes i arbeidslivet. 


En vei inn

Et internship er på mange måter som et langt jobbintervju – der både student og arbeidsgiver får anledning til å bli kjent med hverandre. For Hanne og Edon ble det full klaff; hun begynner på Forus-kontoret i august 2023, han på Oslo-kontoret i 2024. 

- De to internship-periodene jeg har hatt i RSM har vært svært lærerike, ikke bare faglig, men også for få et inntrykk av selskapet og kulturen, forteller Hanne. Etter to runder som intern var liten tvil om at jeg hadde lyst til å jobbe i RSM fast, og da var det jo ekstra fint at den følelsen av gjensidig.

- Jeg vil anbefale alle å ta et internship, både for å lære mer om faget, men også bli kjent med det som kan bli din kommende arbeidsgiver, fortsetter Edon. Jeg har lært at revisjonsfaget er langt mer spennende og variert enn jeg trodde, og at de som jobber her er langt yngre enn jeg trodde. Hva mer kan man be om?