Det har vært mye debatt rundt arveskatt, utflytting og monsterskatt i forkant av statsbudsjettet for 2024. Med fasiten i hånd ser vi at disse endringene lar vente på seg. De to første punktene er ikke nevnt, og monsterskatten er skjøvet til 2025. 

Årets viktigste nyhet er innføring av grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Ellers består budsjettet stort sett av mindre endringer. Når det gjelder skattelettelser, bør man merke seg en reduksjon i formuesverdsettelse av næringseiendom utenfor de store byene. Dette er kanskje ikke så overraskende gitt at Senterpartiet har en hånd på rattet. Vi ser også at OECDs regler fra BEPS-prosjektet blir stadig mer fremtredende. Regjeringen varsler at det vil bli fremmet nye regler om global minimumsbeskatning denne høsten. 

Vi har oppsummert det viktigste fra Statsbudsjettet for 2024 under. Her kan du lese mer om hva endringene vil bety for deg:

Velkommen til frokostseminar om statsbudsjettet for 2024 og andre skatte- og avgiftsnyheter 
Les mer og meld deg på her

Les mer på statsbudsjettet.no 
Her finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet:   
Statsbudsjettet 2024.