Vi har gleden av å melde om at Tor Harald Hustad har begynt som partner i RSM Trøndelag med kontorplassering i Molde. Han kommer fra stillingen som kontrolldirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune, og vil tilføre oss verdifull kompetanse innen revisjon med sin erfaring fra privat og offentlig sektor. 

Tor Harald har på mange måter gjort rundt baut i revisorbransjen, med erfaring fra både PWC, KPMG og BDO. 
I tillegg har han erfaring som revisorkontrollør i Revisorforeningen og SOX-erfaring ifbm internkontroll og virksomhetsstyring.
 

-    Jeg gleder meg stort til å begynne i RSM, det er noe eget med virksomheter som er store nok til å håndtere komplekse kunder, men samtidig små nok til å være smidige. 


Parter og avdelingsleder Ingunn Tunes i RSM Trøndelag er strålende fornøyd med å få Tor Harald på plass. 
 

-    Tor Harald skal ha kontorplassering i Molde med fokus på markedet i Møre og Romsdal, noe som vil styrke vår lokale tilstedeværelse i denne viktige delen av landet. Han vil imidlertid arbeide tett sammen med Trondheims-kontoret.