Trong bối cảnh thương mại toàn cầu gia tăng đáng kể, các hoạt động thanh kiểm tra về giá giao dịch liên kết của các doanh nghiệp cũng ngày càng được chú trọng hơn. Chính vì vậy, người nộp thuế cần lưu ý để hiểu rõ và tuân thủ về giá giao dịch liên kết, chuẩn bị hồ sơ cũng như các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan thuế đúng thời hạn.

RSM Việt Nam xin trân trọng tổ chức hội thảo Sẵn sàng cho thanh kiểm tra về chuyển giá trong Chuỗi đối thoại về Thuế nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt và hiểu rõ hơn các quy định cần tuân thủ về giá giao dịch liên kết để giảm thiểu rủi ro về thuế.

Điểm chú ý: 

  • Xu hướng thanh kiểm tra về giá giao dịch liên kết 2023
  • Lưu ý quan trọng về tuân thủ giá giao dịch liên kết
  • Những thách thức trong thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết

Chương trình:

  • 13:45 Đón khách
  • 14:00 Phần trình bày
  • 14:45 Giải lao
  • 14:55 Thảo luận với chuyên gia của RSM
  • 16:00 Hội thảo kết thúc

Đăng ký:

Liên hệ:

Lê Ánh Nguyệt qua email [email protected]

Phạm Phương Uyên qua email [email protected]

Hình thức: Hội thảo không thu phí

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tài liệu tiếng Anh sẽ được cung cấp)

Diễn giả:

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Chuyển giá

Address
Văn Phòng RSM tại tầng 18, 518b Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TPHCM