Bản Tin Kiểm Toán - Tháng 07/2019

Trong bản tin mới này, có một số điểm đáng chú ý:

  1. Xác định chi phí đi vay được vốn hóa như thế nào
  2. Nguyên tắc trình bày ngắn hạn và dài hạn đối với các khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán

 

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ