Ngày 17/06/2020, Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 và thông qua Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng anh

Bản tiếng việt