Tính trọng yếu đóng một vai trò quan trọng khi lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC), do đó việc áp dụng không phù hợp khái niệm trọng yếu sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc trình bày quá nhiều thông tin không trọng yếu trên BCTC.

Nhằm hỗ trợ nhà quản lý, một số bản sửa đổi về chuẩn mực và hướng dẫn để xác định tính trọng yếu phù hợp ra đời, giúp trình bày thông tin tài chính hữu ích hơn cho người đọc BCTC.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

bản tiếng anh

bản tiếng việt