Trong năm 2018, RSM nhận thấy nhiều sự thay đổi trong quy định pháp lý, cũng như hiểu mối quan tâm của doanh nghiệp trong việc cập nhật và tuân thủ theo các quy định mới. Vì vậy, chúng tôi lập bảng tóm tắt các quy định nổi bật trong năm vừa qua. Đồng thời, cập nhật hướng dẫn thực tiễn về hóa đơn điện tử và bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi về các khía cạnh này và các hướng dẫn khác do cơ quan thuế ban hành.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với RSM hoặc một trong những chuyên gia trong phần liên hệ.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt